Erik Penser Bank inleder bevakning av Idogen

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

 

 

Idogen AB (publ) utvecklar tolerogena cellterapier i syfte att behandla tillstånd eller sjukdomar som orsakats av en oönskad immunrespons. I samband med att bolaget är på väg in i klinisk fas med sitt längst komna utvecklingsprogram IDO 8, inleder Erik Penser Bank (EPB) bevakning av Idogen och har publicerat sin initieringsanalys av Idogen AB.

 

Bolagets fokus ligger idag på områden med stora medicinska behov – som t ex blödarsjuka av typen Hemofili A där patienten har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII. Ett annat exempel är patienter som blivit njurtransplanterade och som riskerar att drabbas av avstötning.

 

Den första kliniska studien inom IDO 8-programmet har, som tidigare meddelats, erhållit regulatoriskt godkännande i både Sverige och Norge. Den första patienten är planerad för inkludering under hösten.

 

Bolagets teknologiplattform är skalbar, vilket innebär att de tolerogena cellerna kan anpassas till olika typer av antigen. Därmed breddas användningsområdet till ytterligare sjukdomar där det egna immunförsvaret på ett icke önskvärt sätt angriper vävnad eller transplantat.

 

”Vi är idag mycket glada över att EPB inleder sin bevakning av vårt bolag. Som en kommentar till själva analysen vill jag nämna att våra medicinska rådgivare ser en potential i att vår cellterapi skulle kunna komma in tidigare i behandlingsflödet och därmed ersätta den ganska tuffa konventionella immunotolerabiliseringen som idag sker med faktor VIII (s k ITI). Skulle detta bli verklighet, så kan antalet patienter bli tre gånger högre än vad EPB anger” säger Christina Herder, tf VD.

 

Läs initieringsanalysen i sin helhet här  https://docs.penser.se/a/3032/IDOGEN20220831.pdf

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: [email protected]. Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022 kl 09.16 CET.

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.