Essity förbinder sig till nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Hygien- och hälsobolaget Essity presenterar i dag nya och uppdaterade hållbarhetsmål, däribland ett åtagande att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta inkluderar en höjning av ambitionsnivån för Essitys befintliga Science Based Targets. Andra uppdaterade mål inkluderar hållbara innovationer, arbetsplatssäkerhet och ansvarsfulla inköp.

 Ambitionen om nettonollutsläpp innebär att Essity kommer att ansluta sig till FN:s Global Compact ”Business Ambition for 1.5⁰C” i syfte att utveckla mål för att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2050, i linje med Science Based Targets initiative (SBTi) kriterierna. Detta inkluderar ett uppgraderat mål i linje med scenariot ”Well-below 2⁰C” och innebär att bolaget förbinder sig att minska sina utsläpp för Scope 1 och Scope 2 med 35 procent till 2030 jämfört med 2016.

Essity ska nå nettonollutsläppsmålet och minska sin miljöpåverkan genom ökat fokus på energieffektivitet, avveckling av fossila bränslen samt ökad användning av förnybar energi. 

Essity har även höjt ambitionen gällande hållbara innovationer. Det nya målet är att minst 50 procent av alla innovationer ska medföra sociala och/eller miljöförbättringar. Hållbara innovationer mäts som andel av intäkterna från innovationer som lanserats under de senaste tre åren. 

Essitys uppdaterade mål för arbetsplatssäkerhet är en minskning av totala registrerade olyckor på 75 procent till 2025 jämfört med 2019. Essity har även uppdaterat målet för ansvarsfulla inköp till att 95 procent av Essitys totala inköpskostnad ska komma från leverantörer som följer Essitys globala leverantörsstandard senast 2025.

– Vi förbinder oss till ambitiösa mål som kräver att vi fortsätter att kontinuerligt förbättra våra innovationer och hur vi bidrar till ett cirkulärt samhälle. Som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag har Essity en viktig roll att spela tillsammans med kunder, konsumenter och andra samarbetspartners för ett ökat välbefinnande för såväl människor som planeten, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, [email protected] 
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, [email protected]

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *