Evolution: Delårsrapport januari-mars 2022

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Första kvartalet 2022 (1 kv 2021) 

  • Rörelseintäkterna ökade med 38,6% till 326,8 MEUR (235,8)
  • EBITDA ökade med 43,4% till 229,7 MEUR (160,1), motsvarande en marginal om 70,3% (67,9)
  • Periodens resultat uppgick till 197,7 MEUR (132,0)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,93 EUR (0,62) 

Händelser under första kvartalet 2022 

  • I kvartalet har 747 000 egna aktier återköpts. Sammanlagt har 1 905 865 aktier förvärvats inom ramen för återköpsprogrammet, offentliggjort 3 december 2021, vilket därmed är fullbordat.
  • Lansering av Lightning Roulette i New Jersey, fler delstater kommer att följa.
  • Efter perioden har Evolution släppt ett brett utbud av onlinekasinotjänster till flera operatörer på den nya reglerade onlinespelmarknaden i Ontario, Kanada.
  • Efter periodens slut har de första borden i nya studion i Madrid gått live. 

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Det gläder mig att se att det enastående arbete som Evolutions fantastiska medarbetare lägger ner resulterat i ännu ett starkt kvartal. Den starka utvecklingen från 2021 höll i sig även under det första kvartalet i år. Kvartalets intäkter ökade med 38,6 procent till 326,8 MEUR med starkt stöd från den fortsatt starka efterfrågan på livekasino. EBITDA ökade till 229,7 MEUR, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 70,3 procent.

När jag blickar bakåt mot årets början upptas mina tankar till stor del av utvecklingen utanför Evolution. Även om vi var glada över att se hur pandemins effekter sakta avtog i Europa och Nordamerika under kvartalet vändes vår uppmärksamhet mot det krig och den humanitära katastrof som uppstått i Ukraina på grund av Rysslands oprovocerade invasion. Vid krigets början hade Evolution cirka 100 medarbetare i Kiev. Krigets direkta ekonomiska påverkan på vår verksamhet är visserligen begränsad, men känslomässigt har vi alla påverkats. Vi fortsätter självklart att följa utvecklingen noggrant.

Det första kvartalet började mycket bra inom livekasino med ett bra momentum för de flesta nyckeltal, vilket resulterade i en stark tillväxt om 44,0 procent. Vår tillväxt var exceptionell under första halvåret 2021, så jämförelsetalen är en utmaning. 2022 började mycket bra och den underhållning och spänning som livespelen erbjuder fortsätter att driva både nya och befintliga kunder till våra spel.

Tillväxten inom RNG-spel om 1,8 procent pro-forma på årsbasis ligger i linje med våra förväntningar. Strukturella initiativ såsom vår One Stop Shop-lösning och andra korsförsäljningsaktiviteter är viktiga, men nyckeln till ökad tillväxt ligger trots allt i utvecklingen av fantastiska spel för alla spelare. Slutanvändarnöjdheten är alltid avgörande, och det går inte över en natt att komma dit. Vägen till framgång är inte rak, men vårt fokus och vår ambition är tydlig – jag är övertygad om att vi kommer att uppfylla våra tillväxtambitioner med tiden.

EBITDA-marginalen om 70,3 procent är en förbättring jämfört med samma period föregående år och ligger i linje med vår guidning om 69–71 procent för 2022. Jag är nöjd med att vi uppnått detta under första kvartalet, särskilt med tanke på situationen i världen som innebär generella kostnadsökningar överlag, inte enbart avseende transporter och energi. När vi blickar framåt ligger guidningen på en EBITDA-marginal om 69–71 procent för året kvar.

Vi på Evolution lever för att lansera nya spel. Att skapa nya enastående slutanvändarupplevelser och, helt enkelt, komma med innovationer! Nya spel skapar lojalitet hos våra befintliga spelare, introducerar befintliga spelare till nya spel som de inte spelat tidigare och drar till sig helt nya spelarkategorier. Under första kvartalet lanserade vi Bac Bo, ett unikt tärningsspel som kombinerar delar från de klassiska spelen Baccarat och Sic Bo. Vi släppte även spelet Peek Baccarat, vilket är en annan version av det klassiska Baccarat-spelet. Under kvartalet introducerade vi även nya RNG-spel, däribland Narcos Mexico och Knight Rider samt även egenutvecklade titlar, som Doggy Riches Megaways och Zillard King. Under den återstående delen av året har vi en mycket stark uppställning nya spel, både inom RNG och live – sannerligen en mycket spännande tid.

Efterfrågan på onlinekasino är fortsatt stark i hela världen. I Nordamerika fortsätter vi att expandera i alla våra studior, nästa nya studio kommer att ligga i Connecticut, med lansering under 2022. Tillväxten är fortsatt god i Asien, medan de mognare Europeiska marknaderna i allmänhet växer långsammare – några av dem på grund av regelförändringar som påverkar operatörerna. Vi ser emellertid tillväxtmöjligheter även i Europa. Även Latinamerika har god potential framöver och fortsätter att utvecklas, flera marknader där för diskussioner om reglering av marknaden för onlinespel.

I skrivande stund håller vi på med de slutliga förberedelserna för Go-Live i vår nya studio i Madrid, och när du läser detta håller de första borden just på att öppnas! Vi rör oss även närmare öppningen av vår studio i Jerevan, vilket kommer att öka kapaciteten i Evolutions nätverk ännu mer. En läxa vi lärde oss under pandemiåren var att inte vara alltför beroende av en enskild studio. I dag kan vi på ett effektivt sätt fördela resurser inom vårt nätverk av femton studior och vid behov flytta resurser från en studio till en annan utan att vår leveranskapacitet påverkas. Allteftersom vi lägger till studior i nätverket blir detta ytterligare en styrka som gynnar våra operatörer. Som vi tidigare meddelat förväntar vi oss att den totala investeringen i nya studior ska öka under 2022.

Vi är nu på god väg in i 2022 och lämnar det första kvartalet bakom oss med bra leveranser och medvind. Var och en av oss strävar varje dag efter att bli allt bättre, och vi kämpar varje dag för att öka avståndet till konkurrenterna. Med våra 88 nya spel under 2022 har vi visat vad tusentals och åter tusentals enastående medarbetare på Evolution kan uppnå tillsammans. Evolution är en arbetsplats där alla är accepterade och respekterade. Vi hoppas alla att år 2022 ska sluta på ett ljusare sätt än det började.

För ytterligare information kontakta:
CFO Jacob Kaplan, [email protected]

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 7.30 CET.

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag den 28 april 2022 klockan 09.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. 
Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 583 73. 
Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q1-2022

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 600 operatörer som kunder. Koncernen har drygt
14 000 
anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.