Connect with us

Marknadsnyheter

Fem närakuter hotas av nedläggning

Published

on

Det nya vänsterstyrets budget för Region Stockholm innebär ett dråpslag mot stockholmarnas akutvård. Fem av elva närakuter hotas av nedläggning. Det motverkar dessutom målet om att öka primärvårdens andel av budgeten inte kommer att nås. Det larmar Liberalernas gruppledare, oppositionsregionrådet Amelie Tarschys Ingre (L), som också oroas över hotet mot stockholmarnas valfrihet och ekonomiskt ogenomförbara löften.

– Närakuterna Nacka, Handen, Sollentuna, Järva och Hötorget kommer nu sannolikt att läggas ned. Vänsterstyret verkar ha anammat Vänsterpartiets syn där närakuter enbart ska finnas vid akutsjukhusen. Det är ett veritabelt dråpslag mot en snabb, tillgänglig vård för akut sjuka barn och vuxna. Det kommer att bli mycket dyrare. Och det kommer att leda till en rejäl ökad belastning på sjukhusens akutmottagningar, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

– Vänsterstyrets budget innebär att vård och pengar flyttar från primärvården till akutsjukhusen. Förutom att närakutbesök ska styras över till akutsjukhusen kommer man inte närmare målet om att öka primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten. Tvärtom ökar avståndet mellan akutsjukhusen och primärvården i och med denna budget, konstaterar Amelie Tarschys Ingre (L).

– För några veckor sedan varnade jag för att det nya vänsterstyret skulle hota stockholmarnas valfrihet och att deras många löften var både motstridiga och ekonomiskt ogenomförbara. Den bilden bekräftas tyvärr av den här budgeten, påpekar Amelie Tarschys Ingre (L).

Fakta och bakgrund: Närakuter för barn och vuxna

Närakuterna har kompetens att ta emot barn och vuxna mellan 8 och 22 varje dag. De har labb, röntgen och ambulansintag och kan färdigbehandla de flesta akuta sjukdomar och skador.

Ett besök på en närakut kostar knappt 1 400 kronor. Ett besök på sjukhusens akutmottagningar kostar knappt 4 000 kronor.

2021 tog närakuterna emot över 350 000 besök och tusentals ambulanstransporter. Barn är de vanligaste patienterna och närakuterna är också viktiga för äldre patienter, som kan få snabbare hjälp, också genom samarbete med geriatriken (den specialiserade äldresjukvården), och slipper ”omvägen” via sjukhusakuten.

Befolkningsunderlag och vårdbehov, kommunikationer samt geriatrisk klinik är viktiga kriterier för lokalisering av närakuter. I Bromma och Dalen finns geriatrik, för samverkan kring de äldre patienterna, och de ligger också bra till för patienter från Ekerö respektive Tyresö.

En utvärdering 2020 visade att närakuterna uppfyllde sina syften:

Närakuterna gav befolkningen en högre tillgänglighet till akut sjukvård, större geografisk närhet, kortare vänte- och vistelsetider för patienterna.

 • Skadediagnoser ökade på närakuterna och minskade på akutmottagningarna.
 • Ersättningen till närakuterna var lägre per besök jämfört med akutmottagningarna, för jämförbara diagnoser.
 • Barn var en stor patientgrupp på närakuterna.
 • Antalet ambulanstransporter till närakuter ökade.
 • Andelen mer resurskrävande diagnoser på närakuterna ökade.

Här finns närakuterna:

 • Haga (Karolinska Solna)
 • Karolinska Huddinge
 • Danderyds sjukhus
 • Södertälje sjukhus
 • Norrtälje sjukhus
 • Rosenlund (nära Södersjukhuset)
 • City/Hötorget
 • Handen, Haninge
 • Nacka
 • Sollentuna
 • Järva

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, [email protected]

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen
stockholm.liberalerna.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.