Tanalys

Finansförbundet ny medlem i Diversity Charter Sweden

Finansförbundet ansluter sig till Diversity Charter Sweden, ett nätverk kring mångfald och inkludering som har funnits sedan 2010.

Nu ansluter sig Finansförbundet till Diversity Charter Sweden för att stärka förbundets mångfalds- och inkluderingsarbete. Genom ett nätverk av företag deltar Finansförbundet i strategi- och erfarenhetsutbyten för att stärka mångfalden inom den svenska finansbranschen.

– Syftet är att hitta nya samarbeten och arbetssätt för att göra finansbranschen mer inkluderande. Trots att finansmarknaden gjort många bra insatser hamnar Sverige fortfarande långt ned i OECDs mätningar. Det finns alltså mer att göra, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Via Diversity Charter Sweden förbinder sig Finansförbundet att arbeta aktivt med mångfald och inkludering. Inom nätverket finns sedan tidigare storbankerna och flera pensionsbolag. Diversity Charter startades i Frankrike 2004 och det svenska nätverket har funnits sedan 2010. Idag är ett 100-tal företag anslutna i Sverige. På EU-nivå finns över 12 000 företag anslutna.

– Att arbeta med mångfaldsfrågor är en självklarhet för Finansförbundet. Genom det här nätverket kan vi förstärka det arbete som vi redan gör. Bland annat har vi en partsgemensam mångfaldskommitté med vår arbetsgivarorganisation (BAO) där vi tillsammans analyserar statistik och erbjuder utbildningar och partsgemensamma samtal för att hitta nya vägar, säger Ulrika Boëthius.

Pressjour08-614 03 01press@finansforbundet.se

Om Finansförbundet
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Exit mobile version