First Venture substansvärde 30 april 2022

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2022 till 8,25 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -21,2 %. First North All-share Index avkastade -24,8 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

65 509 239

1,75

21,1%

Sprint Bioscience

Hälsa

18 075 334

0,48

5,8%

Alelion

Hållbarhet

13 168 269

0,35

4,3%

Lyckegård

Hållbarhet

7 054 995

0,19

2,3%

Kiliaro

Teknologi

6 579 687

0,18

2,1%

Copperstone

Hållbarhet

2 090 500

0,06

0,7%

Yaytrade

Hållbarhet

957 000

0,03

0,3%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

15 880 516

0,42

5,1%

 

 

129 315 540

3,45

41,8%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

17 520 000

0,47

5,7%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,4%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,2%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,2%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,8%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,6%

Tribonex

Hållbarhet

5 000 000

0,13

1,6%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,2%

 

 

90 875 886

2,42

29,3%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

6 406 224

0,17

2,1%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

226 597 650

6,04

73,2%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

83 139 443

2,22

26,8%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

309 737 093

8,25

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 15,11 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,69 kr/aktie, Alelion 0,91, Kiliaro 2,00 kr/aktie, Yaytrade 1,10 kr/aktie

Lyckegård 3,90 kr/aktie, Copperstone 1,13 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 68,9 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.