Tanalys

FlexQube erhåller ordrar värda 6,4 MSEK i Mexiko

FlexQube har erhållit två ordrar som uppgår till totalt ca 6,4 MSEK. De båda ordrarna rör FlexQubes mekaniska vagnar i kombination med tågtransportlösningen under varumärket Liftrunner. Ordrarna kommer att levereras under 2023.

Anders Fogelberg, VD kommenterar; ”Investeringarna i Mexiko fortsätter i hög takt för många företag och behovet av vagnar och effektiva transportlösningar är stort. Det är inte bara bilindustrin som driver på nya fabriksetableringar utan även annan generell industri. Mexiko är en av våra absolut starkaste marknader på senare tid och vi ser fram emot att fortsätta med en hög aktivitet i landet. Genom vårt distributörsavtal för Liftrunner-produkterna har vi ett starkt erbjudande och koncept för modern internlogistik.”

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 900 kunder i 36 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 13:00 CET.

Exit mobile version