Tanalys

Folksams om budgeten: Ser ljuspunkter, men viktiga åtgärder lyser med sin frånvaro

Idag presenterade regeringen sin nya statsbudget. Folksams chefsekonom Marcus Svedberg och Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam ser ljuspunkter, men ser även att viktiga åtgärder lyser med sin frånvaro.

Givet det komplicerade ekonomiska läget tycker jag att budgeten på totalen är väl avvägd. Det är en budget präglad av återhållsamhet vilket ur ett makroperspektiv är positivt och minskar risken att finanspolitiken motverkar den förda penningpolitiken, säger Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam.

Jag saknar fler produktionsfrämjande satsningar och ställer mig tveksam till vissa av de nya subventioner som presenterades, både rent kostnadsmässigt och ur ett klimatperspektiv. Med den budget som presenterades idag har jag svårt att se hur Sverige ska klara att nå sina klimatmål, säger Marcus Svedberg, chefekonom på Folksam.

Pensionärerna och deras ekonomiska situation var inte i fokus under valrörelsen och i den nya budgeten presenteras få nya förslag med koppling till pensionärer.

Den nya budgeten som presenteras idag saknar åtgärder som underlättar för alla de pensionärer med en pension som ligger över grundskyddet. Många av dessa pensionärer kommer se sin köpkraft minska med upp till 500 kronor i månaden till följd av den höga inflationen med högre hyror och stigande matpriser som följd, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Givet det tuffa ekonomiska läget och regeringens begränsade reformutrymme till trots är det viktigt att inte tappa bort frågan om incitament för att öka det privata pensionssparandet. Att komplettera sin allmänna pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande skulle öka motståndskraften och den ekonomiska tryggheten hos många av våra äldre, avslutar Håkan Svärdman.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Exit mobile version