Tanalys

Förändring av antal aktier och röster i Eastnine

Per den 31 maj 2024 uppgår antalet aktier och röster i Eastnine AB (publ) till 89 481 044 aktier och röster.

Antalet aktier och röster i bolaget har ökat under maj till följd av en uppdelning (aktiesplit) av varje aktie på fyra aktier. Antalet aktier och röster har därmed ökat med 67 110 783 aktier och röster.

Till följd av aktiespliten uppgår tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda, utdelningar till 0,29 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för sådana utdelningar är tisdagen den 27 augusti 2024, tisdagen den 12 november 2024 respektive tisdagen den 21 januari 2025 och utbetalningsdagar är fredagen den 30 augusti 2024, fredagen den 15 november 2024 respektive fredagen den 24 januari 2025.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:
Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Besök www.eastnine.com  

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 10.00.

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen.

Exit mobile version