Tanalys

Förändringar i YA Holding AB:s styrelsesammansättning

Vid extra bolagsstämma som hållits denna dag i YA Holding AB har det beslutats att Tobias Karte inte längre ska vara styrelseledamot. Vidare har stämman beslutat att utse Pia Kåll till ny styrelseledamot för tiden till den nästkommande årsstämman.

Efter det ovanstående valet består styrelsen av Katarina Axelsson Lindgren (ordförande), Joachim Berner, Conny Karlsson, Leif Pagrotsky, Johan Pålsson och Pia Kåll.

Med anledning av att Tobias Karte var ordförande i revisionsutskottet, så har styrelsen även beslutat att utse Johan Pålsson till ledamot tillika ordförande i revisionsutskottet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

 

Exit mobile version