Tanalys

Förberedande testning på land slutförd för kraftverket Dragon 12 – skeppas nu för installation och driftsättning på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att kraftverket Dragon 12 (1.2 MW) transporteras från Uddevalla hamn till Färöarna för driftsättningen i Vestmanna.

Sjötransport till Vestmanna, Färöarna, genomförs och följs av systemintegration i hamnen i väntan på installation.  Det kvarstår installationsarbete av den borrade och gjutna förankringslösningen, detta arbete måste färdigställas innan kraftverkets installation till havs och start av elproduktion.

Omfattande verifiering och testning av delsystem har genomförts med tillfredställande resultat i Minestos verkstad i Göteborg.

100kW-draken Dragon 4 är efter service och uppgraderingar i stabilt elproduktionsläge vid anläggningen i Vestmanna.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Exit mobile version