Tanalys

Framgångsrik partnerutbildningsworkshop hos Industrial Solar

Industrial Solar meddelar att man framgångsrikt avslutat sin första internationella partnerutbildningsworkshop, som hölls den 16-20 oktober i Freiburg. Detta unika evenemang samlade Industrial Solars värdefulla partners från olika länder för en omvälvande vecka av lärande och samarbete. 

Den nyligen avslutade workshopen på Industrial Solars huvudkontor i Freiburg, Tyskland, mellan den 16 och 20 oktober blev en stor framgång. Det första evenemanget i detta slag blev snabbt fullbokat. Den här gången deltog partnerna Konus Icesa S.A. från Brasilien, Turbo Control från Mexiko, Wahj Sustainable Solutions från Saudiarabien, Dabussia från Libyen, AGN Engineering & Contracting Co. från Jordanien och representanter från Australien deltog i utbildningsworkshopen. Ytterligare workshops kommer att hållas för att välkomna fler partners från olika platser runt om i världen. Evenemanget understryker det kollektiva engagemanget för globalt samarbete för att främja solenergiprojekt. Under det intensiva femdagarsprogrammet fördjupade sig deltagarna i praktisk utbildning, livliga diskussioner och praktiska övningar med fokus på montering och användning av Industrial Solars fresnelkollektor LF-11.

Workshopen främjade teknisk spetskompetens och lyfte fram den avgörande roll som internationellt samarbete har när det gäller att hantera kritiska energibehov. Genom att utnyttja de olika kunskaper och den expertis som finns hos deltagare som representerar olika geografiska regioner, betonade evenemanget den globala betydelsen av solenergi för att tillgodose världens energibehov.

Workshopen innehöll en rad berikande upplevelser, bland annat
•    Praktisk teknisk utbildning: Deltagarna fick praktisk kunskap om montering av Fresnel-kollektorer.
•    Landspecifika insikter: I djupgående diskussioner utforskades de unika kraven och tillämpningarna för Industrial Solars Fresnel Collector i olika länder.
•    Delning av bästa praxis: En plattform för partners att utbyta erfarenheter och bästa praxis.
•    Utforskning av grön energi: Ett besök i Freiburgs miljömedvetna förort Vauban.
•    Internationell entusiasm för solenergi: Evenemanget genererade ett betydande globalt intresse för solenergiprojekt.

Den mångsidiga representationen vid workshopen utgjorde en unik plattform för interkulturell samverkan och för att skapa ett globalt nätverk av yrkesverksamma inom solenergi. Partners lämnade workshopen med avancerade tekniska färdigheter och ett bredare perspektiv på solenergins potential när det gäller att ta itu med globala energiutmaningar. Sergio Herrera, en partner från Turbo Control i Mexiko, delade med sig av sin entusiasm: ”Den här workshopen gav oss möjlighet att arbeta praktiskt med Industrial Solars Fresnel Collector. Efter den här veckan är jag ännu mer motiverad att skapa en hållbar och ljusare framtid tillsammans.”

Christian Zahler, VD för Industrial Solar, bekräftar det framgångsrika genomförandet av denna internationella solcellsworkshop: ”De senaste dagarna är ett viktigt steg mot att utöka solenergiprojekt över hela världen i samarbete med våra lokala partners. Workshopen exemplifierade vikten av samarbete, kunskapsdelning och kontinuerligt lärande, vilket stärker vårt engagemang för att förse våra partners med den kunskap de behöver för att främja införandet av Fresnel-fångare i sina lokala industrier.”

Kontaktinformation:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov/Sweden
E-Mail: info@cleanindustrysolutions.com

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se

Clean Industry Solutions Holding Europe AB äger 100% av Industrial Solar GmbH och 100% av SolarSpring GmbH – båda baserade i Freiburg/Tyskland.
Industrial Solar GmbH är en ledande internationell teknik- och lösningsleverantör som utvecklar projekt som är främst baserad på deras innovativa Fresnel-kollektorteknik, vilket är lämplig för att uppfylla en förväntad växande marknad för solprocessvärme. Industrial Solar erbjuder nyckelfärdiga lösningar som en enskild kontaktpunkt för kunder inom flera olika branscher.
Läs mer om Industrial Solar GmbH på följande adress:

https://www.industrial-solar.de/en/

SolarSpring GmbH, har utvecklats till en internationell pionjär inom membrandestillation som erbjuder innovativa lösningar och teknik för rening av avlopps- och dricksvatten.
Läs mer om SolarSpring GmbH på följande adress:

https://solarspring.de/en/

Exit mobile version