Connect with us

Marknadsnyheter

Fyra nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård till Region Stockholm/ Karolinska Universitetssjukhuset

Published

on

Ett av tillstånden innebär något nytt för Sverige. En sammanhållen specialistvård med både kirurgisk och medicinsk behandling ska byggas upp för vuxna patienter med tarmsvikt. 
 

Vård vid tarmsvikt hos vuxna 

Patienter med tarmsvikt saknar förmåga att ta upp näring på vanligt sätt och behöver intravenös näring eller vätska för att överleva. Deras infarter behöver skötas noga för de inte ska drabbas av allvarliga infektioner och deras näringstillförsel måste bestå av rätt mängd näring, vätska och salter.
–    Det här är en liten patientgrupp med varierande sjukdomsbakgrund och komplicerade besvär. De skulle må bättre av en sammanhållen specialistvård, vilket hittills saknats i Sverige, säger Mattias Soop, kirurgiskt ansvarig för det nya specialistområde som han nu bygger upp tillsammans med Sektionen för mag-tarmsjukdomar.

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan tidigare behandlat tarmsviktspatienter inom det medicinska området gastroenterologi. 
–    Många kan behandlas med tillväxtfaktorterapi och i vissa fall tarmtransplantation, säger Francesca Bresso, chef för Sektionen för mag-tarmsjukdomar.
Nu utökas uppdraget till 150-200 patienter från hela landet och ett nytt specialistcentrum med egen multidisciplinär slutenvårdavdelning och mottagning ska byggas upp på Karolinska Universitetssjukhuset.  Det är en vård som kommer att utvecklas och drivas specialistövergripande i ett nära samarbete mellan medicinsk och kirurgisk gastroenterologi (mellan Medicinsk enhet bäckencancer, Tena Cancer och Medicinsk enhet gastro, hud och reuma, Tema inflammation och åldrande.)

I det nya uppdraget ingår kirurgisk rekonstruktion av mag-tarmsystemet.
–    Många patienter kan återfå förmågan ta upp näring i tillräcklig mängd med hjälp av kirurgisk rekonstruktion säger Mattias Soop, som utvecklat sina kunskaper om tarmsviktkirurgi vid ett nationellt centrum i Manchester, Storbritannien.

Tarmrehabilitering hos barn 

Barn och unga med kronisk tarmsvikt är liten patientgrupp på cirka 80 barn i Sverige, men med långvariga vård- och omsorgsbehov som ger stor inverkan på deras livskvalitet. Vården handlar mycket om att förutse och om möjligt undvika komplikationer för att tarmen ska kunna växa till.
–    De allra flesta kan vi hjälpa till ett fungerande ätande genom att tarmen långsamt, växer till och att vi stöttar den tillväxten medan barnet växer, säger Christina Wahlstedt, nutritionssjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vården är ett multidisciplinärt teamarbete med barn och vårdnadshavare i centrum. 
–    Vi lär föräldrarna ta hand om sina barns besvär. Ett kunnigt team av sköterskor, dietister, kuratorer, psykologer och läkare, stöttar dem på resan, säger Henrik Arnell, överläkare och sektionschef på Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Avancerad bäckenkirurgi 

Karolinska har sedan flera år tillbaka byggt upp en verksamhet för omhändertagande av patienter med komplicerade tumörer i buken och bäckenet. Operationerna av patienter som får återfall av gyn- kolorektal- eller urologisk cancer kan vara mycket komplicerade.  Den återkommande tumören växer ofta aggressivt och inte sällan in i närliggande organ. Dessutom finns det ärrvävnad från tidigare ingrepp som komplicerar kirurgin.

Bäckenet är trångt att operera i, och därför har det här blivit ett utvecklingsområde för minimalinvasiv robotkirurgi. 
–    Vi ligger långt framme på Karolinska. Robottekniken tillsammans med de nya behandlingarna inom onkologin gör att fler patienter överlever, även de med spridd sjukdom. Det är mycket glädjande att vi nu får fortsätta att utveckla den här fina verksamheten, säger Stefan Carlens, verksamhetschef Medicinsk enhet Bäckencancer.

Svåra hudsymtom

Enheten för hud, inflammatoriska hudsjukdomar och venereologi på Karolinska är både en öppenvårdsverksamhet och en slutenvårdsavdelning. Hit kommer patienter med svåra hudsymtom som hudavlossning, blåsbildning, hudsvullnad, svårläkta sår och böldbildningar. 

Idag finns fler effektiva läkemedel för patienter med svåra hudsymtom, inte minst biologiska. 
– Som psoriatiker kan du i stället för att smörja in dig jämt och ständigt få en spruta var tolfte vecka och i övrigt vara helt frisk, säger Lena Lundeberg, sektionschef för inflammatoriska hudsjukdomar och venereologi.
Uppbyggandet av kvalitetsregister ger möjlighet att följa patienterna noga, till exempel för att vid behov sätta in andra läkemedel. 

– NHV-uppdraget betyder att hudsjukvården får en tydligare stämpel som visar att kunskapen och kompetens enfinns här och att vi kan ta hand om svårt sjuka patienter från hela landet. Jag tror att uppdraget kommer att göra vården ännu mer välfungerande, säger Lena Lundeberg.

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändring i Eltels koncernledning – CFO Saila Miettinen-Lähde lämnar Eltel

Published

on

By

Saila Miettinen-Lähde, Chief Financial Officer (CFO) för Eltel, kommer att lämna sin roll från och med den 31 juli 2023. En rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare har inletts.

”Saila har varit en uppskattad medlem av vår koncernledning och jag vill uttrycka min tacksamhet för hennes engagemang och insatser under den transformationsperiod som Eltel har gått igenom. När vi nu går in i ett nytt skede i vår strategi, med fokus på tillväxt och affärsexpansion, är det också logiskt med en förändring i ledarskapet av vår finansfunktion”, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef för Eltel.

För mer information:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rättelse på rättelse av: Vultus AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Published

on

By

På grund av ett beräkningsfel stämmer inte uträkningarna i föregående pressmeddelande och påföljande rättelse, korrekt version enligt nedan:

Teckningstiden i Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 7 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 42 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 77 procent. Vultus tillförs därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 1,4 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 1,7 MSEK aktiverats. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 77 procent, vilket medför att Vultus tillförs cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Totalt har 2 146 308 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 2 774 009 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 4 920 317 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vultus ha ökat med 4 920 317 aktier, från 4 970 020 aktier till 9 214 543 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 984 063,4 SEK, från 994 004 SEK till 1 978 067,4 SEK. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 43,3 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 22 juni 2023.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Vultus anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut och Skill Advokater AB som legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world’s farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types – in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Brand i byggnad, Landvetter, Härryda kommun

Published

on

By

Klockan 15.17 fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i ett flerbostadshus på Landevigatan i Landvetter

Det är en fullt utvecklad brand. Räddningstjänsten är på plats och just nu pågår begränsningsarbete, branden är inte under kontroll. 

Det finns inga uppgifter om personskador. Informationen uppdateras.

Infosektionen 031-335 26 29

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.