Tanalys

Gaming Group AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Fractal Gaming Group AB (”Fractal” eller ”Bolaget”) har utsett ABG Sundal Collier (”ABGSC”) till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Fractals aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 13 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post:
IR@fractal-design.com

Karin Ingemarson, CFO, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post:
IR@fractal-design.com

Certified Advisor
FNCA Sweden AB
Andreas Stigers

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

Exit mobile version