Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna icke-säkerställda obligationer 2020/2024 vid Nasdaq Stockholm

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 25 augusti 2021 ytterligare gröna icke-säkerställda obligationer om 250 Mkr med förfall under 2024 (”Gröna Obligationer”) under ett befintligt ramverk om totalt 750 Mkr med ISIN SE0014808820. Totalt emitterat belopp under ramverket uppgår därmed till 650 Mkr. Bolaget har, i enlighet med villkoren för de Gröna Obligationerna, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 30 september 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, [email protected]

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl 15:30 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *