Connect with us

Marknadsnyheter

Göteborg först i landet med batteri-swap för elmopeder

Published

on

Två innovationsprojekt har banat väg för en ny satsning inom mikromobilitet och logistik i Göteborg. Med fyra nya stationer för snabba batteribyten blir det lätt för mopedbud att köra eldrivet i centrala stan.

På tio sekunder kan man, från och med nu, byta ut sitt mopedbatteri mot ett fulladdat i fyra centralt placerade parkeringshus – i Nordstan och Olskroken, på Heden och i Koffen vid Masthuggstorget.

Det öppnar möjligheter för hållbara transporter inom yrkestrafiken, som har mycket att vinna på minimal stillaståendetid. Nystartade GoCiklo står för mopeder och infrastruktur. Först ut att använda tjänsten är hemleveransföretaget Foodora.

– Batteryswap möjliggör ett storskaligt skifte från bensin- till eldrivna mopeder och andra mikrofordon. Det är superroligt att Göteborg blir premiärstad för detta. Nu når elektrifieringen helt nya grupper av användare som inte tidigare har varit del i klimatomställningen. Vi skapar en tystare och renare stad, säger Anastazia Kronberg, ansvarig för Move21 på Business Region Göteborg.

Nordstan blir mobilitetshubb
Satsningen har möjliggjorts genom innovationsprojektet CoMiMo (Connected Micro Mobility), som finansieras av Drive Sweden. Nordstan deltar i projektet, och är samtidigt en utvald plats i det parallella EU-projektet Move21 där bland annat Business Region Göteborg och Göteborgs Stads Parkering arbetar för att utveckla olika former av hållbar mobilitet och logistik i Göteborg.

– Nordstan är med sitt centrala läge och tillhörande garage en perfekt plats för att utveckla en mobilitetshubb för framtidens hållbara transporter. Vi planerar nu för att batteryswapen ska följas upp med fler hållbara innovationer som kan underlätta logistiken för många företag i staden, säger Helena Lindqvist, vd, Nordstan.

Renare luft, mindre stillestånd och bättre arbetsmiljö               
Övriga tre parkeringshus som har fått de nya swap-stationerna drivs av staden. I varje station finns initialt plats för tio batterier från GoCiklo. Kapacitet ska täcka behovet av batteribyten för över 100 fordon.

– Transporter i städer behöver ställa om till att bli utsläppsfria, inte bara för klimatet utan även för hälsan hos dem som bor och arbetar där. Last-mile delivery och hemtjänst är branscher där vår tjänst inte bara minskar företagets miljöpåverkan utan även förenklar medarbetarnas arbetsdag och förbättrar arbetsmiljön. Men det är öppet för alla att abonnera på en elektrisk moped och få tillgång till GoCiklos swap-stationer, säger Mattias Tingvall, vd, GoCiklo.

I många asiatiska länder finns redan snabbväxande aktörer och stora flottor av elmopeder som utnyttjar batteri-swap. GoCiklos mål är att ge sig in i konkurrensen och etablera ett nätverk med elektriska mopeder och swap-stationer i alla storstäder i Europa.

– På Foodora ser vi stora fördelar med GoCiklos tjänst. Först och främst ger det möjlighet till en ännu snabbare omställning till 100 procent grön last-mile delivery, vilket vi eftersträvar genom olika initiativ. Det snabba batteribytet förenklar även arbetsdagen för att våra anställda bud, då de slipper planera in tid för laddning under sin arbetsdag, säger Hans Skruvfors, vd, Foodora.

Göteborg leder omställningen
Att Göteborg är först ut är ingen tillfällighet. Offensivare än andra städer driver Göteborgs Stad på etableringen av en eldriven, utsläppsfri fordonsflotta för alla transporter i regionen. Satsningar på mobilitetshubbar för utsläppsfri logistik ligger helt i linje med initiativet Gothenburg Green City Zone, som koordineras av Business Region Göteborg.

Staden är känd för sina spårvagnar, men har också flest elbussar i Norden. Två av tre stadsbussar är eldrivna. I Göteborgsregionen stod rena elbilar för 35 procent av nybilsförsäljningen 2022, strax över rikssnittet på 33 procent. I maj 2023 fanns 6 000 publika laddpunkter i regionen, 22 procent av antalet i hela riket. Göteborg har tagit på sig ledartröjan vad gäller omställning till grön mobilitet.

Mer om projektet CoMiMo
Projektet CoMiMo, Connected Micro Mobility, bygger på en systemlösning från GoCiklo som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i staden inom hemleveranser, mikromobilitet och mobilitetshubbar samt hos fastighets- och parkeringsbolag genom digitalisering, geofencing och digitalt stöd för batteribyte i mopeder och elskotrar.

Övriga aktörer i projektet är Foodora, Nordstan, Högskolan Borås, Lunds Universitet och Vialumina. Projektet finansieras av Drive Sweden och omfattar även geofencing baserad på Vialuminas teknikplattform. Via den kan flera tjänster göras möjliga som skapar ordning i staden, ökar trygghet och säkerhet, och förenklar användningen.

Läs vidare på webbplatsen för CoMiMo

Mer om EU-projektet Move21
Move21 är ett EU-finansierat innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik. Göteborg är en av tre teststäder i projektet. Förutom att skapa effektiva noder för hållbara godstransporter vill staden exempelvis göra det smidigare att ta sig fram i staden, och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja.

I Göteborg leds arbetet av Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Därutöver deltar Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo Technology AB och RISE Research Institutes of Sweden.

Läs vidare Om Move21

För mer information, kontakta:
Anastazia Kronberg, ansvarig för Move21, Business Region Göteborg
anastazia.kronberg@businessregion.se
0730-61 01 03

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Corem tecknar femårigt hyreskontrakt i New York

Published

on

By

Corem har tecknat hyreskontrakt med 1 RoundTable Partners avseende cirka 380 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det andra kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare ett hyresavtal i 28&7, denna gång med 1 RoundTable Partners. Vi ser en fortsatt trend att premiumhyresgäster flyttar till högkvalitativa kontorsbyggnader och därmed också en fortsatt god efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka 13,5 miljoner USD. I och med denna uthyrning är 31 procent av den uthyrningsbara ytan i 28&7 nu uthyrd.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Agenda för Karnov Groups Kapitalmarknadsdag 2023

Published

on

By

Karnov Group AB (publ) kommer att arrangera sin första Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media torsdagen den 5 oktober 2023. Evenemanget kommer att hållas fysiskt i Stockholm och kommer även att filmas och direktsändas digitalt.

Agenda för dagen:

11:30: Dörrarna öppnas, mingel med koncernledningen
11:55: Välkomsttal och genomgång (Pontus Bodelsson, koncernchef samt Josephine Edwall Björklund, moderator)
12:00: Koncernstrategi (Pontus Bodelsson, VD och koncernchef)
12:40: Finansiell genomgång (Magnus Hansson, Finanschef)
13:10: Modererad frågestund med koncernchef och finanschef
13:25: Rast
13:40: Vår satsning på AI (Anne Nørvang Hansen, Chef för innehållsstrategi och kvalitet)
14:00: Modererad frågestund med chef för innehållsstrategi och kvalitet samt koncernens tekniska chef, Jan Ullerup
14:20: Rast
14:30: Genomgång av Region Syd samt långsiktig affärsstrategi (Guillaume Deroubaix, VD Region Syd)
15:15: Genomgång av Region Nord samt långsiktig affärsstrategi (Alexandra Åquist, VD Region Nord)
15:45: Modererad frågestund med koncernchef samt regionala verkställande direktörer
16:00: Öppen bar samt mingel med koncernledningen

Kapitalmarknadsdagen kommer fysiskt att hållas på Inderes Event Stage i Stockholm. Intresset är stort och vi har uppnått maxdeltagare i lokalen. Evenemanget kommer att filmas och vara direktsänt på https://ir.financialhearings.com/karnov-group-cmd-2023.

Presentationerna kommer att vara på engelska och kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.karnovgroup.com, efter att evenemanget avslutats.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations

Telefon: +46 707 597 668

E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 15.00 CEST den 2 oktober 2023.

 

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 500 000 användare att fatta bättre beslut snabbare – varje dag. Karnov Group har cirka 1 300 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Loomis tecknar en tvåårig lånefacilitet om 115 miljoner EUR

Published

on

By

Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år.

 

Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv.

 

Arrangörer är Bank of America, Danske Bank och Nordea Bank.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

 

 

2 oktober 2023

 

Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.