Halvårsrapport för 2019/2020

| 6 december, 2019 | 0 kommentarer

E-learningföretagets Klick Datas första sex månader av verksamhetsåret 2019/2020 för perioden 1 maj – 31 oktober (H1) visar ett redovisat rörelseresultat efter avskrivningar om -1,8 Mkr (-0,9) före skatt, motsvarande -0,75 SEK/aktie (-0,37). Omsättningen blev 0,9 Mkr (1,9). Finansnettot blev 0,0 Mkr (-0.1), vilket sammanlagt resulterade i ett resultat före skatt på –1,8 Mkr (-0,9), motsvarande -0,74 SEK/ per aktie (-0,40).

Övrig information och sammanfattning av perioden  

Ordernettot minskade under den senaste 12-månadersperioden med 32 % (-29%).
Bolagets nya utbildnings och valideringsplattform KlickData har under perioden färdigställts och migrering och implementation sker succesivt under Q3, varav den första skedde 4 December. Kursmoduler, mallar och tester anpassas både till svenska och till engelska.

Kommande rapport: Bolaget avnoteras på Spotlight den 15 Januari 2020. Kvartalsrapporter och halvårsrapporter utgår under 2020.
Bokslutskommuniké 2019/2020: 28 juni 2020.

Antal aktier utestående per 2019-12-06: 2 448 000 (2 448 000).

Om Klick Data
Klick Data AB (publ) levererar webbaserade kunskapsutvecklingstjänster och molntjänster inom utbildning till stat, kommuner, företag, organisationer och individer främst genom den egenutvecklade kompetensportalen KlickData se https://klickdata.se/klickdata-video

För mer info om Klick Data: www.klickdata.se
Direktlänkar relaterat till pressrelease:

samt https://klickdata.se/omoss/investor-relations
Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisorer.
In English: www.klickdata.se/english

Styrelsen 2019-12-06

Klick Data AB (publ)

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.