Connect with us

Marknadsnyheter

Hexagons R-evolution möjliggör blåa koldioxidkrediter för världens största sjögräsekosystem

Published

on

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att R-evolution, Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i greentech, har vunnit ett kontrakt för flerdimensionell kartläggning av Bahamas kustområden. Kartläggningen är en viktig del i ett större initiativ att skydda och återställa marina ekosystem som lagrar koldioxid samt för att finansiera initiativ som bevarar klimatet och främjar biologisk mångfald.

Mer än 80% av det globala kretsloppet för koldioxid går genom haven, och marina koldioxidsänkor blir en allt viktigare faktor för att motverka klimatförändringar. Marina ekosystem lagrar växthusgaser cirka 35 gånger snabbare än tropisk regnskog och kan lagra tio till femton gånger så mycket koldioxid som dess landbaserade motsvarighet. Bahamas sjögräsängar beräknas motsvara upp till 92 000 kvadratkilometer – vilket utgör hemvisten till 40% av världens sjögräs där hundratals miljoner ton koldioxid lagras.

R-evolutions insteg i marina koldioxidsänkor började i december 2021 när bolaget tillsammans med Beneath The Waves genomförde en första kartläggning av Little Bahama Banks havsbotten. De två målen med projektet var att validera Beneath The Waves initiala resultat vilka indikerade att Bahamas hade de största sjögräsbäddarna i världen, samt att förse en precis och skalbar lösning som årligen kan mäta förändring och hälsa hos världens största ekosystem för sjögräs.

Det innovativa samarbetet kombinerade sensorförsedda tigerhajar, undersökningar genomförda av marina fartyg och dykare, flygdata och Hexagons flygburna teknik inom bathymetrisk LiDAR för att kartlägga en av världens största sjögräsbäddar utanför Bahamas. Kartläggningen är vital för att skydda sjögräsområdet och utgör grunden till en statlig utgivning av blåa koldioxidkrediter.

Efter framgångsrik validering av Beneath The Waves forskning förbereder Bahamas regering för utgivning av världens första blåa koldioxidkrediter för sjögräs, med Beneath The Waves som heltäckande forskningspartner och R-evolution som leverantör av kartläggningstjänster byggda på det främsta inom punktdensitet och djupvattenpenetration för klassificering och kartläggning av sjögräs.

”Blåa koldioxidhabitat, så som sjögräsängar och saltängar, är bland de mest effektiva naturliga miljöerna för att bekämpa klimatförändringar. Att försumma dessa tusentals år gamla koldioxidsänkor kan orsaka oåterkallelig skada på vår planet. Blåa koldioxidkrediter frigör inte industrier från deras ansvar att driva övergången mot koldioxidfria energikällor, men de finansierar förebyggandet av nya koldioxidutsläpp genom att bevara existerande ekosystem samt absorberingen av ny koldioxid genom återställande av försummade habitat”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

Upplägget som tagits fram av Bahamas regering inkluderar ett partnerskap mellan Carbon Management Ltd. och Beneath The Waves för att säkerställa att det forskningsunderlag som krävs av internationella register uppfylls för en framgångsrik lansering av koldioxidkrediter.

R-evolutions och Beneath The Waves kommande kommersiella kartläggningsexpedition omfattar 1 100 kvadratkilometer utanför ögruppen Exuma i Bahamas, vilket utökar det redan kartlagda området för Bahamas kustnära områden.

R-evolution lanserades i februari 2021 och är Hexagons affärsenhet som fokuserar på att utveckla nya och lönsamma lösningar till företags hållbarhetsutmaningar genom att utnyttja Hexagons lösningar för digitala verkligheter. Läs mer om R-evolutions projekt som blåa koldioxidsystem här.

För mer information, vänligen kontakta:
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, [email protected]
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, [email protected]
Erik Josefsson, CEO R-evolution, Hexagon AB, +46 70 857 64 70, [email protected]

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 4,3 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.