Högsäsongen för åskoväder inledd

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Många områden i Sverige drabbas ofta av åskväder under sommarhalvåret och det är inte ovanligt att man kan känna viss oro när de mörka åskmolnen tornar upp sig vid horisonten. Vattenfall Eldistributions driftcentral i Trollhättan följer noggrant vädrets framfart och anpassar beredskapen för eventuella störningar i elförsörjningen. 

Vattenfall Eldistributions driftcentral följer dagligen väderläget med hjälp av prognoser från SMHI och kan där se hur åskoväder rör sig över landet och Vattenfalls Eldistributions elnätsområden.

– Elnätet är känsligt för åskväder och vid blixtnedslag kan utrustning i ställverk och transformatorstationer skadas. I de flesta fall kan vi snabbt koppla om elen eller återställa brytare från driftcentralen så att kunderna bara får korta strömavbrott. I några fall kan våra montörer behöva ge sig ut och laga utrustning på plats, säger Leif Landgren, samordnare på Vattenfall Eldistributions driftcentral.

Åskväder på sommaren inträffar ofta under eftermiddagen och varar i regel någon timme. När blixten slår ned i eller i närheten av en ledning bildas hög spänning som kan ledas vidare långa sträckor i ledningsnätet. Risken att ett hus ska träffas av blixten är dock liten och överspänningar i ledningar för el, telefon, kabelteve eller yttre antenner är den vanligaste orsaken till skada på elapparater och telefoner.

– Om elektroniska apparater är inkopplade på nätet under ett åskoväder riskerar dessa att skadas och apparater som har både el- och teleanslutningar är extra känsliga. Allra bäst är att dra ut sladdar till känslig elutrustning, tv, telefon, datorer och modem i god tid. Att slå ifrån en strömbrytare gör ingen nytta, säger Leif.

Åsknedslag är inte bara en risk för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket i området där man bor eller om bostaden är ansluten till en luftledning kan det vara klokt att låta en elinstallatör installera ett åskskydd.

I Sverige åskar det i genomsnitt 5-20 dagar om året enligt SMHIs statistik. Lägst antal åskdagar har de nordvästra fjällen, flest har västkusten. SMHI:s blixtlokaliseringssystem registrerar i genomsnitt omkring 150 000 urladdningar till mark i Sverige per år. (källa SMHI)

Vi har stor respekt för åskväder och vi kan inte skicka ut våra montörer och servicepersonal under ett pågående oväder, det är alltför farligt. För att säkerställa att vår personal ska kunna bedriva ett så säkert arbete som möjligt ute i fält är det viktigt att vi kan följa ovädrets framfart, säger Leif.

Läs om hur du skyddar dig mot åskan

Vid strömavbrott
På vår strömavbrottskarta finns information om alla våra avbrott. 
Har du drabbats av strömavbrott? Som kund kan du känna dig trygg med att anmäla ditt avbrott digitalt här.

Några myter om åska:

• En bil är säker mot blixtnedslag tack vare sitt metallskal, inte tack vare däckgummit. Av samma anledning skyddar inte heller skors gummisulor mot blixten.

• Ett hus träffas inte mycket oftare av blixten på grund av att det finns en åskledare monterad. Risken för ett blixtnedslag beror framförallt på föremålets höjd i relation till omgivningen.

• Man förhindrar inte blixtnedslag genom att stänga spisspjället och alla fönster. Det är naturligtvis bra för att förhindra en eventuell brand att sprida sig, men det ger ingen garanti mot att blixten träffar huset.

• Det är inte farligt att stå i fönstret när det blixtrar. Däremot bör du undvika att stå vid den vägg där elledningarna sitter.

• Det är inte farligt att prata i mobiltelefon när åskan går. Däremot bör du undvika att ringa i en fast telefonanslutning.

Bildtext: Perioden 2021-06-17 – 2021-06-24 med 47.067 registrerade urladdningar i hela Sverige inom Vattenfall Eldistributions nätområden

Källa kartbild: SMHI/bakgrundskarta © OpenStreetMaps bidragsgivare
Källa fakta: Åska | SMHI

Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till mer än 900 000 företag och privatpersoner, genom ett effektivt elnät som möter behoven av nätkapacitet samt el- och leveranskvalitet. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen för ett fossilfritt liv inom en generation. I Sverige finns vi i Trollhättan, Stockholm, Jokkmokk, Umeå och Luleå. Läs mer om vår verksamhet på www.vattenfalleldistribution.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.