Tanalys

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

Future Snacking-segmentet har fortsatt växa distributionen både på den svenska och internationella marknaden. Med en starkt drivande efterfrågan och en ambition att driva värde inom kategorin för hälsosammare och mer hållbara livsmedel- och snackprodukter, har Humble genomfört betydande investeringar för att utöka produkterbjudandet, fortsatt förbättrad kvalitet samt för kapacitetsförbättrande initiativ i syfte att möta den höjda efterfrågan.

Humbles investeringar har resulterat i att flera varumärken inom segmentet Future Snacking växer snabbt genom utökade produkterbjudanden, vunna listningar och fortsatt internationell expansion. Nedan följer exempel på några av de senaste affärshändelserna.

För att snabbare accelerera tillväxten för sockerreducerade livsmedel i den svenska handeln, har Humble efter slutförandet av Privab-förvärven även tagit fram ett nytt lösviktskoncept ”Sweets With Benefits”, som innebär ett nytt erbjudande med sockerreducerat godis där konsumenten själv kan välja. Konceptet kommer att testlanseras under sommaren 2023 och målsättningen är att rulla ut konceptet i större skala under andra halvåret. Konceptet är det första kommersiella projektet som lanseras från Humble-Inkubatorn, där Bolaget har som målsättning att löpande lansera nya produkter och koncept genom befintliga och nya varumärken för att därigenom driva en ökad organisk tillväxt och kapitalisera på den tillverknings- och distributionsplattform som finns i koncernen.

”Våra produkter har nått en teknisk nivå där konsumenter inte längre behöver tumma på smaken för att unna sig och samtidigt slippa få i sig mängder av socker och kalorier. Vi fortsätter att se en växande efterfrågan med en ökande andel av den totala försäljningen jämfört med vanlig konfektyr och är övertygade om att Humble har en unik position för att fortsätta utveckla samt påskynda den svenska marknadens omställning till ett hälsosammare godis. Det finns även stor potential i att driva en liknande transformation i de övriga nordiska länderna samt andra viktiga internationella marknader, där potentialen är mångdubbelt större. Här har vi en fördel av att Humble redan är en ledande aktör och äger lejonparten av marknaden i Sverige samt att vi med data kan visa på hur det både driver värde och ökar försäljningen i kategorin. Den globala omställningen mot den här typen av snacks och konfektyrprodukter är ännu i sin linda och vi är väl positionerade för att fortsätta växa marknaden med innovativa produkter genom egna varumärken och även hjälpa externa aktörer som kontraktstillverkande samarbetspartner.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

Humble är en ledande varumärkesägare och producent inom kategorin för sockerreducerade och hållbara livsmedel och snacksprodukter. Genom kontinuerlig innovation och fokus på kvalitet och smak strävar Humble efter att erbjuda produkter med mindre socker och kalorier utan att tumma på smak, munkänsla och textur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail:
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

Exit mobile version