Tanalys

Irisity har utsett valberedning inför årsstämman 2024.

Valberedningen för Irisity AB (publ) inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på

ägarförhållandena den 30 september 2023.

 

Valberedningen består av:

 

Sun Red Beach Growth Partners genom Hannah Marier

Hannah.marier@hotmail.com

+45 50 84 29 46

 

Westergyllen AB genom Carl Runmarker

Phone: +46 707 724 74 84

Email:carl@runmarker.se

 

Chalmers Innovation Seed Fund AB genom Håkan Krook

Phone: +46 708 99 04 61

Email: hakan@chalmersventures.com

 

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i Irisity AB (publ).

 

Årsstämman i Irisity AB (publ) kommer att hållas den 23 april 2024.

 

 

För ytterligare information:

Keven Marier, Irisity CEO   

Phone: +46 771 41 11 00   

E-mail: keven.marier@irisity.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Irisity

Irisity AB (publ)  is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

 

 

Exit mobile version