Jan Hoppe ny CRO på SEK

| 23 november, 2022 | 0 kommentarer

Svensk Exportkredit (SEK) har rekryterat Jan Hoppe till rollen som Chief Risk Officer (CRO). Han kommer närmast från Nordea Hypotek där han hade motsvarande tjänst. Jan Hoppe tillträder sin tjänst på SEK den 12 januari 2023.

Jan Hoppe är civilekonom och har lång bankerfarenhet från Nordea. Sedan 2020 har han varit riskchef på Nordea Hypotek. Dessförinnan var han bland annat ansvarig för kreditriskramverket, prismodeller och allokering av ekonomiskt kapital på Nordea.

– Jag är väldigt glad att kunna hälsa Jan välkommen till SEK. Riskhantering är en grundbult i vår verksamhet och Jan har bred erfarenhet från alla SEK:s riskslag vilket är värdefullt, säger Magnus Montan, vd på SEK.

Jan Hoppe tillträder sin tjänst den 12 januari 2023 och kommer att leda SEK:s riskfunktion med cirka 30 medarbetare. Han kommer att ingå i SEK:s företagsledning och rapportera till vd.

SEK:s nuvarande riskchef Peter Svensén kommer att avsluta sin tjänst den 11 december för att bli CFO på den statliga bolånebanken SBAB. Anna-Lena Söderlund, chef för icke finansiella risker på SEK:s Riskfunktion blir tf riskchef till dess att Jan Hoppe tillträder i januari.

Kontaktinformation
Catharina Henriksson, pressansvarig
Mob 076-677 59 09
[email protected] 

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *