Josab tecknar avtal med Mangold Fondkommission gällande kapitalanskaffning för rörelsekapitalbehov och investeringar

| 4 juni, 2021 | 0 kommentarer

Josab Water Solutions AB och Mangold Fondkommission AB har idag tecknat ett avtal där Mangold blir bolagets finansiella rådgivare.

I avtalet ingår att Mangold skall upphandla en finansiering om ca 35 MSEK till marknadsmässiga villkor för Josabs nuvarande och framtida kapitalbehov i verksamheten inkluderande eventuella investeringar.

Initialt kommer Josab att tillföras ett lån om 6 MSEK för att snabbare kunna genomföra de planer som ligger närmast i bolagsgruppens utveckling.      

Återbetalning av ovanstående finansieringspaket beror på storleken som utnyttjas, men planeras vid fullt utnyttjande ske via en framtida företrädesemission med vidhängda vederlagsfria teckningsoptioner. Företrädesemissionen kommer helt eller delvis säkerställas via teckningsförbindelser och/eller upphandlade garantiavtal.

”Med Mangold som finansiell partner känner vi oss redo att kliva in i nästa fas gällande bolagets utveckling och tillväxt”, säger Henry Koskela, VD, Josab Water Solutions AB”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2021.

Stockholm den 4 juni 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0) 70 749 6009                                                                    

E-mail: [email protected]

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *