Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investeringar som får stöd från Klimatklivet är de som ger största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Regeringen har nu beslutat att biogasanläggningar för elproduktion ska kunna få stöd från Klimatklivet. Förändringarna komma att bidra till att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan och öka möjligheterna att nå det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion.

– Jordbruket genomgår, precis som övriga samhället, en elektrifiering och effektivisering. Då är det bra att lantbrukarna kan producera sin egen förnybara el med biogas från gödsel, kanske i kombination med solceller på taken, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas kan redan idag få stöd från Klimatklivet om biogasen uppgraderas till fordonsgas. Beslutet regeringen nu fattat innebär att även anläggningar där biogasen används för att generera el kan få stöd. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som passar särskilt bra för mindre lantbruksföretag. 

Positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

Utsläpp av metan från hantering av stallgödsel svarar för en betydande andel av jordbrukets klimatpåverkan. Utsläppen kan minskas betydligt om stallgödseln rötas i en biogasanläggning. Rötning av gödsel innebär att delar av det organiska materialet omvandlas till biogas (metan) medan växtnäringen (bl.a. kväve, fosfor och kalium) passerar anläggningen i stort sett utan förluster och därför finns kvar i biogödseln. Slutresultatet blir biogas och biogödsel och minskad klimatpåverkan.

För mer information, kontakta:
Håkan Gestrin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister 
Annika Strandhäll
0
73 038 20 42

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.