Connect with us

Marknadsnyheter

Kommentar till Mäklarstatistik: Möjligt trendbrott för bostadsrätter

Published

on

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt sjunkande villapriser, med två procent i riket i oktober. Däremot står bostadsrättspriserna i riket still i oktober och Stor-Stockholm sticker ut med en prisuppgång på två procent. Möjligen kan vi se ett trendbrott för bostadsrätter medan elpriserna, främst i elområde tre och fyra, fortsätter att pressa villapriserna, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter stod still i oktober och Stor-Stockholm sticker ut med en prisuppgång på två procent. På tre månader har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit med 3 %. Villapriserna i riket fortsätter att sjunka – med 2 % i oktober och med 6 % på tre månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

 • Det mest påtagliga är fortsatt att det görs betydligt färre affärer än vanligt men när det gäller prisutvecklingen visar statistiken ett möjligt trendbrott på bostadsrättsmarknaden. I Stockholm, som brukar visa riktningen, syns tecken på att säljare och köpare börjar närma sig varandra och att prisnedgången har avstannat. Men priserna i länet och innerstaden pekar åt lite olika håll och vi behöver en längre period för att kunna prata om en ihållande trend, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
   
 • Villapriserna fortsätter att sjunka vilket sannolikt hänger ihop med de höga energipriserna och osäkerhet om utvecklingen framåt i vinter. Även om inte bilden är helt entydig kan vi nu se att villapriserna pressas mer i elområde tre och fyra. På tre månader har villapriserna sjunkit mest i Skåne, Gotland och Stockholm, och minst i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. På bostadsrätter ser det inte alls ut på samma sätt, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Bostadsrättspriser upp i Stor-Stockholm
Bostadsrättspriserna sjönk med 1 % i centrala Stockholm i oktober. I Stor-Stockholm gick de däremot upp med 2 %, vilket sticker ut i statistiken. Villapriserna i Stor-Stockholm sjönk med 2 % i oktober.

 • Vi upplever fortsatt att prisjusteringen i verkligheten är större än den vi ser i statistiken, förmodligen beroende på att de försäljningar som inte blir av och inte kommer med i siffrorna. Både köpare som säljare finns kvar på marknaden och affärer görs, fast på en lägre prisnivå. Vi ligger nu priser på samma nivå som innan pandemin vilket likväl är en historisk hög nivå, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
 • För fjärde veckan på raken så minskar utbudet på Hemnet och ligger nu på en för årstiden normal nivå.  Trafiken till vår hemsida har ökat och vi säljer återigen relativt många lägenheter utanför Hemnet. Vi hade i augusti och september väldigt många kunder som ville sälja först. Nu när dessa har sålt så upplever vi en jämnare balans mellan antalet säljare och köpare. Det mesta vi annonserar säljer vi inom en till två veckor och prisnivån har stabiliserats för andra månaden i rad, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.

Göteborg – Två procent ner överallt
Under oktober sjönk samtliga bostadspriser i Göteborgsområdet med två procent – bostadsrättspriser i centrala Göteborg och Stor-Göteborg samt villapriser Stor-Göteborg.

 • Vi gör fortsatt färre affärer jämfört med samma period förra året. Köparna är avvaktande och det har blivit vanligare med önskemål om villkor om egen försäljning eller långa tillträdestider. Vi kan samtidigt se prisrekord på vissa bostäder, speciellt villor med attraktiva lägen. Säljarna och köpare har börjat närmat sig varandra och vi tror att marknaden kommer stabiliseras i början av 2023, Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.

Malmö – Stillastående bostadsrättspriser i oktober
Bostadsrättspriserna i både centrala Malmö och Stor-Malmö var stillastående i oktober. gick Villapriserna i Stor-Malmö sjönk däremot med 2 % i oktober.

 • I Malmö är utbudet fortfarande högt men uppgången har stannat av de senaste veckorna. Vi ser även att prisnedgången på bostadsrätter stannat av och att prisbilden planat ut. Det märks tydligt att villorna påverkats mer än lägenheterna och det beror bland annat på osäkerhet kring hur energipriserna kommer att utvecklas framöver. Vår förväntan är dock att även prisnedgången på villor kommer att plana ut under de närmsta två till tre månaderna. De köpare som bor i lägenhet och vill köpa villa har för tillfället därmed ett bra köpläge nu när villapriserna gått ner mer än bostadsrätterna, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

FASTIGHETSBYRÅNS RÅD INFÖR HÖSTENS BOSTADSAFFÄR:

FÖR KÖPARE:

 1. Avfärda inte en bostad om utgångspriset ligger över din budget. I dagens marknad kan det finns utrymme för förhandling.
 2. Gå på många visningar och håll koll på slutpriserna. Det hjälper dig både att definiera vad du vill ha och att få koll på prisnivåerna.
 3. Du kan köpa först om du har låg belåning och stora marginaler. Försök då få tillträde till den nya bostaden långt fram i tiden och förbered så att du kan lägga ut din befintliga bostad till försäljning direkt efter köpet.
 4. Gör, som alltid, en noggrann undersökning av bostaden. Var observant på driftkostnader. I vissa fall anges bara historiska siffror, som t ex kan baseras på fasta elavtal. Fråga då efter förbrukningen så att du själv kan räkna ut aktuella kostnader. Just nu är det även extra viktigt att titta noggrant på bostadsrättsföreningens ekonomi. Många påverkas av stigande räntor och kostnadsökningar vilket kan leda till avgiftshöjningar.
 5. Om du är intresserad av en bostad – hör av dig till mäklaren så fort som möjligt och visa ditt intresse. Be att få information om eventuella förhandsvisningar och bud. Även i dagens marknad förekommer förhandsbud och säljare kan vara mer benägna att acceptera dem.

FÖR SÄLJARE:

 1. Ha en helt färsk värdering, kolla statistik och håll koll på vad liknande bostäder i området säljs för – så att du har rätt förväntningar.
 2. Sälj din befintliga bostad innan du köper nytt om du har mindre marginaler – det säkraste kortet i dagens marknad. Försök få god tid till att hitta något nytt innan du måste flytta ut.
 3. Se till att din bostad är i gott skick – det är ännu viktigare när utbudet är stort. Städa, rensa och ta hjälp av homestyling-experter om det behövs. Belysningen är viktig på visningen, speciellt under mörka höst- och vinterdagar.
 4. Utvärdera flera mäklare. Om marknaden är ostadig är det bra att ha en stadig mäklare som du litar på. Välj någon som säljer mycket i ditt område.
 5. Även om du inte vet exakt när du ska sälja är det smart att förbereda din försäljning i god tid. Det minskar stressen när det väl är dags.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post:
[email protected]

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
[email protected]

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post:
[email protected]

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 076-634 50 14
E-post:
[email protected]

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post:
[email protected]

Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum
Tel: 0733-41 47 31
E-post: [email protected]

Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post:
[email protected]

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2021 gjorde företaget cirka 49 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

 0

 

  0,00

CEUX

259 481

 10,07

2 613 696,25

TQEX

57 980

 10,07

 584 072,10

XSTO

520 688

 10,07

5 244 763,83

XCSE

61 851

 10,10

 624 436,49

Summa

 900 000

 10,07

9 066 968,66

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4380
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 732 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.