Konecranes levererar maskiner för hantering av kärnbränsle till Sveriges största kärnkraftverk

| 31 maj, 2022 | 0 kommentarer

Konecranes kommer att leverera maskiner för hantering av ersättningsbränsle för tre reaktorenheter till Forsmarks kärnkraftverk, Sveriges största elproducent. Ordern är en del av moderniseringen av kärnkraftverket. De nya maskinerna är utrustade med Konecranes senaste teknik och operatörsanvändargränssnitt för att förbättra produktiviteten och säkerheten i kärnkraftverkets verksamhet. Ordern bokades i april 2022.

Forsmarks kärnkraftverk i Sverige, som i huvudsak ägs av Vattenfall, moderniserar för tillfället sina anläggningar för att uppfylla strängare säkerhets- och miljökrav, förlänga reaktorns livslängd och öka produktiviteten. De valde Konecranes till att förnya maskinerna för bränslehantering för att trygga en fortsatt säker och produktiv verksamhet.

Konecranes nya maskiner för bränslehantering uppfyller alla centrala internationella kärnkraftsstandarder och har single failure proof-teknik. Denna teknik är konstruerad för att förhindra oavsiktlig lastsänkning vid enstaka fel i lyftsystemet. Konecranes säkerhets- och diagnossystem övervakar kontinuerligt utrustningen, vilket förbättrar bränslehanteringens säkerhet och kärnkraftverkets produktivitet.

Utrustningen kommer att användas för att flytta bränslepatronerna mellan reaktorplatserna och bränsleställningarna vid vardera av de tre enheterna. Avtalet omfattar utbyte av samtliga tre bränslehanteringsmaskiner inom fem år för att säkerställa att de är redo för de planerade avbrotten för bränslepåfyllningen.

”Detta avtal exemplifierar Konecranes roll i att stöda våra kunder i att trygga kritiska samhällsfunktioner, som energiförsörjning. Forsmarks kärnkraftverk är en föregångare i sitt miljöarbete och har strikta kvalitets- och miljökrav som deras leverantörer måste uppfylla. Vi är stolta över att stöda dem i deras hållbarhetsåtgärder”, säger Steve Waisanen, chef för affärsenheten kärnkraft på Konecranes.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.

Mer information
Steve Waisanen, chef för affärsenheten kärnkraft, Konecranes
E-post: [email protected]

Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, direktör, investerarrelationer, Konecranes
E-post: [email protected] eller telefon: +358 20 427 2050

Klicka här för en kort översikt över Konecranes. Klicka här för en praktisk ordlista över kranar och kranrelaterade termer.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 600 anställda i omkring 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.