Connect with us

Marknadsnyheter

Lägst dödlighet någonsin hos äldre efter aortaklaffbyte via kateter på Karolinska Universitetssjukhuset

Published

on

Dödligheten vid kateterburen aortaklaffintervention – TAVI – har minskat från 7,5 till 0,2 procent sedan starten på Karolinska för femton år sedan. Patienterna ges vanligen lokalbedövning under ingreppet och majoriteten kan gå hem inom en till två dagar, från att tidigare behövt stanna på sjukhus i en vecka. 

Förkalkning och förträngning av aortaklaffen, aortastenos är en allvarlig sjukdom som drabbar cirka två procent av befolkningen, oftast i högre ålder. Vid svår aortastenos hjälper inte läkemedelsbehandling och operation krävs. Historiskt har öppen kirurgi använts men för 15 år sedan infördes TAVI, kateterburen kirurgi. TAVI är skonsammare för patienten och har därför främst varit ett alternativ för patienter över 70 år och med bakomliggande sjukdomar, som njursjukdom, blodbrist eller tidigare stroke.

– Vi har kämpat länge för det här och känner oss väldigt stolta. Flera faktorer spelar in.  Skickligheten i teamet, en höjd riskmedvetenhet och ett fokuserat arbete med våra flöden. Vi har inte blivit fler sedan starten, men bättre. När få operatörer gör fler stora operationer ökar kompetensen, säger Nawzad Saleh, överläkare Tema Hjärta Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

 – Vi har ett mycket bra samarbete med de andra enheterna i regionen. Inom temat är vi en stor grupp av kardiologer, thoraxkirurger och sjuksköterskor som alla samarbetar runt klaffinterventioner. Den samlade erfarenheten och kompetensen i de olika kardiologiflödena är väldigt betydelsefulla.

Under de inledande åren var TAVI en metod behäftad med relativt höga risker. Så sent som 2018 var dödligheten 30 dagar efter TAVI på Karolinska Universitetssjukhuset 3 procent, och totalt opererades 301 patienter. Under de senaste åren har dödligheten successivt minskat och under 2022 uppgick den till 0,2 procent vid Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt har antalet patienter som opereras stadigt ökat och i fjol genomgick 502 patienter TAVI. 

År Antal operationer 30 dagars mortalitet (%) Genomsnittlig ålder vid operation
2017 247 3,6 81
2018 301 3,0 79,5
2019 371 1,7 78
2020 292 0,4 80
2021 350 0,4 80,5
2022 502 0,2 80,5

Vad är aortastenos?

Aortastenos betyder förkalkning och förträngning av aortaklaffen och innebär allvarlig sjukdom. Den drabbar ett par procent av befolkningen, oftast i högre ålder. Aortaklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern (aorta).

TAVI på Karolinska från starten 2008 till 2022

 • Risken att dö inom 30 dagar efter operation har minskat från 7,5 till 0,2 procent.
 • Antalet operationer har ökat från 36 till 502 operationer per år.
 • Behovet av en permanent pacemakerimplantation har minskat från 22 till 6 procent.
 • Risken för stroke efter operation har minskat från 3,5 till 0,6 procent.
 • Vårdtiden har minskat från 5-7 dagar till 1-2 dagar.

Varför TAVI?

 • 70 procent av patienterna med aortastenoser på Karolinska får i dag TAVI.
 • Genomsnittsåldern är 80,5 år.
 • Trots att TAVI-patienterna är äldre och har en högre riskprofil än de patienter som genomgår en öppen thoraxkirurgi är dödligheten lägre hos TAVI-gruppen.
 • I framtiden kan även yngre patienter komma att behandlas med TAVI.

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

 • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
 • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.