Landskronas första ”Sinnenas trädgård” skapas på Föreningsgatans äldreboende

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Under hösten kommer trädgården på Föreningsgatans äldreboende att få ett ordentligt lyft. Den nya trädgården ska locka till mer utevistelse och ge högre livskvalitet för de boende.

– Det här är en del av en större satsning på att förbättra och försköna miljöerna på våra äldreboenden, både inomhus och utomhus. Sinnenas trädgård ska bidra till bättre livskvalitet och ge vackra och rofyllda upplevelser i vardagen, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande.

Sinnenas trädgård är ett koncept där alla sinnen stimuleras; hörsel, lukt, känsel, syn och smak. För personer med någon form av nedsatt funktion, som till exempel begränsad syn eller hörsel, blir de övriga sinnena mer betydelsefulla. Genom att stimulera sinnena får äldre ofta lättare att minnas, en doft kan till exempel skapa associationer till positiva upplevelser i barndomen. Landskapsarkitekten Malin Ingemarsdotter Jönsson på Fojab arkitekter har skapat visionsskissen bakom trädgården.

– Sinnenas trädgård kan handla om att få höra fågelkvitter, se solen gå ner, känna lammörats mjuka blad, smaken av solmogna bär eller doften av en nyutslagen ros. Möjligheten att både känna årstiderna med sina sinnen eller genom aktiviteter är positiva inslag i trädgården, säger Malin Ingemarsdotter Jönsson.

Föreningsgatan är det första äldreboendet i Landskrona som får en Sinnenas trädgård, men omsorgsförvaltningen planerar att skapa liknande trädgårdar på fler boenden. På Föreningsgatan är trädgården efterlängtad och man tror att den kommer att få många positiva effekter för de äldre.

Vi vet att vackra och tillgängliga utemiljöer har stor betydelse för hur bra man trivs på sitt boende, säger Agneta Christensson, enhetschef på Föreningsgatans äldreboende.

Föreningsgatan är först ut som ett pilotprojekt och vår långsiktiga plan är att fler trädgårdar ska anläggas, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Anläggningsarbetet startar redan i höst, och planen är att trädgården ska vara klar under våren 2023.

Visionsskiss på trädgården från Fojab arkitektbyrå finns bifogat. 

Fakta/Sinnenas trädgård på Föreningsgatans äldreboende

  • I Sinnenas trädgård ska alla fem sinnen stimuleras; lukt, smak, känsel, hörsel och syn.
  • Prydliga och sinnliga planteringar ska anläggas, men också upphöjda planteringsbäddar så att äldre som sitter i rullstol kan känna och dofta på växterna, och också plantera själv om man önskar det.
  • Det ska finnas blommande buskträd, bärgivande buskar samt dekorativa perenner.
  • Plattor och gångar ska anläggas så att de äldre enkelt kan ta en promenad eller tur på egen hand i trädgården.
  • Det kommer att öppnas upp nya utgångar till trädgården, så att det blir lätt att ta sig ut till trädgården.
  • En ny uteplats under tak ska anläggas.

För mer information:
Håkan Strömberg, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, [email protected], telefon: 0418-47 49 94

Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande, Landskrona stad, telefon: 073-960 23 17

Agneta Christensson, enhetschef, Föreningsgatans äldreboende, [email protected], telefon: 0418-47 04 60

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.