Latour förvärvar Motala Hissar AB

| 9 juli, 2021 | 0 kommentarer

Investment AB Latour (publ) har, via sitt helägda dotterbolag Aritco Group AB, tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Motala Hissar AB från KONE AB.

Motala Hissar är en väletablerad och ledande tillverkare av plattformshissar. Bolaget har sitt säte med egen utveckling och produktion i Motala, och försäljning sker företrädesvis genom distributörer över stora delar av Europa. Nettoförsäljningen 2020 uppgick till cirka 200 MSEK varav huvuddelen gick på export. Bolaget har cirka 50 anställda.

”Vi har haft Motala Hissar på radarskärmen under flera år. Bolagets produktportfölj kompletterar Aritcos erbjudande, är teknologiskt sofistikerad, levererar väldigt tydliga kundvärden och har en klar differentiering mot andra spelare på marknaden. Vi ser också stora utvecklingsmöjligheter för bolaget, genom att satsa ytterligare på produktutveckling, sälj- och marknadsaktiviteter och produktion är vi övertygade att Motala Hissar kan nå sin fulla potential. Jag ser fram emot ett gott samarbete med samtliga anställda för att växa och utveckla bolaget ytterligare”, säger Martin Idbrant, VD Aritco.

”Tillsammans med Aritco kommer vi kunna stärka vårt erbjudande, expandera ytterligare internationellt och utveckla vår verksamhet här i Motala. Vi ser med stor tillförsikt fram emot en ny spännande fas i bolagets historia. Latour och Aritco erbjuder en långsiktigt stabil och ansvarsfull miljö för Motala Hissar att utvecklas inom”, säger Stefan Westin, VD Motala Hissar.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista mars 2021 till cirka 6,0 miljarder SEK, allt annat lika.

Förvärvet planeras att slutföras under augusti 2021.

Göteborg, 9 juli 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Idbrant, VD Aritco Group AB, 0727 15 36 52
Niclas Nylund, Affärsutveckling Investment AB Latour, 0708 17 35 85

Aritco Group är ett dotterbolag till Latour Industries som är ett av fem helägda affärsområden inom Latour. Aritco är en globalt ledande tillverkare av plattformshissar för enfamiljshus samt tillgänglighetsanpassning av publika/kommersiella byggnader. Försäljning sker via ett starkt nätverk av lokala partners i Europa, Mellanöstern och Asien.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 84 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.