Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

| 19 maj, 2022 | 0 kommentarer

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Perioden 2022-01-01 – 2022-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 25 6221 (24 353) tkr
  • Driftnettot uppgick till 23 599 (22 623) tkr, med en överskottsgrad på 92,1 (92,9) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 9612 (11 367) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 950 tkr (8 506) motsvarande 2,65 (1,74) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 828 (3 720) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 647 603 (1 410 300) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 (2,8) gånger och
    belåningsgraden till 47,0 (51,4) %
  • NRV uppgick till 190,18 (157,65) kr per aktie

1 Den 10 mars 2022 tillträddes fastigheten Kylskåpet 2
2 1 357 tkr avser anskaffningskostnad för finansiering av Kylskåpet 2

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.

För ytterligare information, vänlig kontakta

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]
 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.