Magnolia Bostad AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

| 24 september, 2020 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

 

Magnolia Bostad AB (publ) (“Magnolia Bostad” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 17 september 2020 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 17 september 2021 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida: http://ir.magnoliabostad.se/sites/default/files/Tender_Information_Document_Magnolia_Bostad_(english).pdf

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 24 september 2020 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 347 000 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

Den 23 september 2020 offentliggjorde Magnolia Bostad att Bolaget beslutat att emittera SEK 550 000 000 seniora icke-säkerställda gröna obligationer och därmed har villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) uppfyllts.

I enlighet med Bolagets rätt enligt Tender Information Document att från tid till annan ändra eller avstå från angivna villkor i Återköpserbjudandet informerar Bolaget om att det inte avser tillämpa transaktionsgränsen om SEK 300 000 000 (Transaction Cap, såsom angivits i Tender Information Document) och följaktligen att giltiga återköpsinstruktioner om ett belopp om SEK 347 000 000 som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget. De återköpta Obligationerna kommer att hållas av Bolaget och kommer inte att makuleras och efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Magnolia Bostad att inneha en total volym av Obligationer uppgående till SEK 347 000 000.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Inlämnat återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp efter Återköpserbjudandet / Pris

2016/2021 SR Unsec FRN / SE0009155625 / SEK 347 000 000 / SEK 347 000 000 / SEK 600 000 000 / 101,75%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 2 oktober 2020. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB (”Joint Bookrunners” och ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Joint Bookrunners och Dealer Managers
Nordea Bank Abp, [email protected]
Pareto Securities AB, [email protected]

Magnolia Bostad AB
Fredrik Westin, CFO
[email protected] eller tel. 072 720 00 06

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *