Tanalys

Medfield Diagnostics AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield”, ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 med tillhörande revisionsberättelse finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com  och på bolagets kontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Larsson, VD
Telefon: 0766-201725
E-post: bjorn.larsson@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och andra traumatiska hjärnskador. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, kan behandlingsprocessen påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Exit mobile version