Tanalys

Mesta fortsätter sin digitaliseringsresa och blir först i Norge att investera i Klimators IoT baserade väderstationer

Mesta A/S fortsätter sin starka digitaliseringsresa inom vinterunderhåll tillsammans med Klimator och investerar i företagets IoT baserade väderstationer. Ordern är initialt värd cirka 600 KSEK och avtalet sträcker sig över fem år.

Klimator började utvecklingen av stationerna i Danmark redan 2017 som ett mer kostnadseffektivt alternativ till existerande lösningar med väderstationer som kräver omfattande installation och fast infrastruktur i form av både el och internet. Vinterindustrin är beroende av fler mätpunkter för att kunna fatta bättre och mer kvalificerade beslut som i sin tur innebär stora miljö- och kostnadsbesparingar. Inte minst vad gäller minskad förbrukning av resurser som salt, fordon och bränsle.

 

Mesta A/S installerar samtliga väderstationer i tre kontraktsområden och realtidsdata kommer användas i Klimators prognosmodeller för väglag samt att användare också kan se realtidsdata från väderstationerna direkt visualiserad i Road Status Information (RSI).

”Idag är Klimators IoT väderstation den ledande produkten på den danska marknaden med en marknadsandel om ca 30% och vi har tagit den vidare till våra befintliga och nya marknader. Det är väldigt stimulerande att en tidig idé sprider sig till fler länder och att intresset och förståelsen för teknologin och dess olika användningsområden är stort bland våra kunder. Vi är väldigt stolta att få utöka samarbetet med Mesta i Norge och det är en bekräftelse på Klimators starka position som leverantör av innovativa lösningar för vinterindustrin. Mest spännande i utvecklingen är att vi bara är i början på början av vinterindustrins utveckling – och det är verkligen en resa vi brinner för”, säger Emil Danielsson ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance.

”Mesta uppskattar mycket det nära och goda samarbetet med Klimator som ständigt utökas och vi ser hur båda parter utvecklas i samarbetet. Vinterverksamhetsområdet har traditionellt saknat tillgång till mer teknik och insikt för att förnya sig, något som äntligen förändras snabbt. I vinterdrift vägs behovet av både hög trafiksäkerhet och framkomlighet mot behovet av att minska den belastning som särskilt salt har på både klimat och miljö, men också möjligheten att minska utsläppen från våra fordon. I samarbetet med Klimator utforskar vi både olika teknikers möjligheter, men bygger också ett ekosystem av teknologier som ökar precisionen i de aktiviteter vi utför på våra vintervägar. Det är en spännande tid och möjligheterna att göra skillnad är väldigt motiverande.”, säger Ketil Dahl, chef för marknads- och affärsutveckling på Mesta A/S.

 

Om Mesta
Mesta är Norges största byggföretag inom drift och underhåll av vägar, järnvägar och specialprojekt som riktar sig mot tunnelsanering, berg- och skredskydd och brounderhåll. Mesta ägs idag till 100 procent av handels- och industriministeriet i Norge och har både offentliga och privata kunder i hela landet. Offentliga kunder är i majoritet, med Statens Vegvesen och landets län som de största kunderna. Mesta har närmare 1 700 anställda. Huvudkontoret ligger i Lysaker i Bærum, men Mesta har verksamhet, lokalkontor och byggarbetsplatser över hela landet och engagerar lokala mindre och större privata entreprenörer.

 

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en Software-as-a-Service applikation för vintervägsunderhållning som samlar in data från en mängd olika källor för säkrare beslut om vintervägar. Data som tillhandahålls i RSI skapas genom att använda en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och analys av enormt stora mängder verkliga väg- och miljödata. RSI bearbetar sedan denna data med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. De högupplösta prognoserna används av trafikverk, vintervägsentreprenörer och kommuner för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och minska klimatavtrycket.

 

 

Om Klimators IoT-baserade vägväderstationer

Klimators vägväderstationer ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden. Dessa data ger operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut om lämpliga åtgärder. Uppgifterna är lättillgängliga från en webbläsarbaserad plattform eller RSI-plattformen. Data kommer i form av ett API och kan därmed även matas in i andra system för väderövervakning eller prognoser vid behov.

 

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 16:55 CET.

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Taggar:

Exit mobile version