Mika Vehviläinen vald till VD och koncernchef för det Framtida Bolaget från och med verkställandet av fusionen mellan Konecranes och Cargotec

| 6 augusti, 2021 | 0 kommentarer

KONECRANES ABP INSIDERINFORMATION 6.8.2021 9:00

Mika Vehviläinen vald till VD och koncernchef för det Framtida Bolaget från och med verkställandet av fusionen mellan Konecranes och Cargotec

Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Konecranes Abp (”Konecranes”) och Cargotec Corporation (”Cargotec”) att bolagen undertecknat ett samgåendeavtal och planerar att gå samman genom en fusion, förutsatt att regulatoriska villkor och andra godkännanden uppfylls (”Transaktionen”).

Styrelserna för Konecranes och Cargotec har samtyckt att välja Mika Vehviläinen till VD och koncernchef för det Framtida Bolaget, och styrelsen för Cargotec har gjort utnämningen i enlighet med detta. Utnämningen av Mika Vehviläinen träder i kraft vid verkställandet av Transaktionen, vilket för tillfället förväntas att ske i slutet av H1/2022.  Fram till verkställandet kommer bägge bolagen att fungera helt separat och självständigt.

Mika Vehviläinen har fungerat som VD för Cargotec sedan 2013. Vehviläinen är även medlem i styrelsen för Danfoss A/S. Före han tillträdde sin post på Cargotec fungerade Vehviläinen som VD och koncernchef för Finnair Abp mellan 2010 och 2013, som COO för Nokia Siemens Networks mellan 2007 och 2009 samt i ett antal positioner på Nokia mellan 1991 och 2007. Därutöver har Vehviläinen fungerat som vice styrelseordförande för Elisa Corporation mellan 2014 och 2018 (styrelsemedlem mellan 2012 och 2014) och för Vacon Abp mellan 2010 och 2014 (styrelsemedlem under 2009). Vehviläinen är ekonomie magister.

Dagens tillkännagivande är en viktig stund för såväl det Framtida Bolaget som hela branschen och markerar kulmineringen av en rigorös urvalsprocess som involverat styrelserna för både Cargotec och Konecranes. Det Framtida Bolaget har ambitionen att bli en global ledare inom hållbara materialflöden och bägge styrelser är övertygade om att Mika Vehviläinen, med sitt starka ledarskap och sin branscherfarenhet samt sitt påvisade värdeskapande på Cargotec och andra bolag, är exakt den rätta personen för denna position”, säger Christoph Vitzthum, styrelseordförande för det Framtida Bolaget och styrelseordförande för Konecranes.    

Vi i styrelsen för Cargotec är glada över att få fortsätta gagnas av Vehviläinens erfarenhet och starka ledarskap. Våra kunder letar i allt större utsträckning efter gröna lösningar, vilket kommer att driva verksamheten stort för det Framtida Bolaget och vara en utmärkt möjlighet för värdeskapande. Vehviläinen har gjort ett utmärkt arbete och har haft en central roll i att omvandla Cargotecs verksamhet och hela branschen till att vara mer hållbar. Jag gläds över att Vehviläinen kommer att leda det Framtida Bolaget och säkerställa en sömlös övergång till den nästa fasen i vår resa av hållbar tillväxt tillsammans med Konecranes”, säger Ilkka Herlin, styrelseordförande för Cargotec.   

Jag är full av energi och ivrig över det Framtida Bolagets potential samt av möjligheten att arbeta tillsammans med de utmärkta talangerna från bägge bolag för kundernas och det omringande samhällets bästa på ett verkligt hållbart sätt. Det kommer att vara en ära och inspirerande möjlighet att få leda det Framtida Bolaget när det är dags för verksamhetens första dag. Jag är tacksam för förtroendet av bägge bolagens styrelser i denna historiska stund”, säger Mika Vehviläinen, VD och koncernchef för det Framtida Bolaget.

KONECRANES ABP
Styrelsen

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

Konferens och webcast för analytiker, investerare och media

Konecranes och Cargotec kommer att tillsammans stå värd för en konferens för media, analytiker och investerare gällande dagens tillkännagivande med möjlighet till frågor. Evenemanget ordnas idag den 6 augusti 2021 klockan 11:00 (EEST) vid Fliks studio i Helsingfors i Sanomahuset på adressen Tölöviksgatan 2. Styrelseordförande för det Framtida Bolaget och styrelseordförande för Konecranes Christoph Vitzthum, styrelseordförande för Cargotec Ilkka Herlin och Mika Vehviläinen, VD och koncernchef för det Framtida Bolaget deltar.

I syfte att förhindra spridningen av COVID-19 och på grund av de aktuella myndighetsrekommendationerna rekommenderar vi att ta del av evenemanget via webcast eller telefon.

Deltagande per webcast

Evenemanget kan ses som direktsänd webcast via https://sustainanablematerialflow.videosync.fi/2021-08-06. Konferensen kommer att bandas in och inspelningen finns tillgänglig senare under dagen.

Deltagande per telefon

Deltagare per telefon bes vänligen att ringa in 5 till 10 minuter innan evenemanget början. Telefonkonferensen, via vilken frågor kan ställas, finns tillgänglig genom registrering här. Registreringen öppnar 15 minuter innan evenemangets början. Evenemangets konferenssystem ringer upp deltagaren på det angivna telefonnumret och placerar deltagaren i evenemanget. Evenemanget är på engelska.

Telefonkonferensen är även tillgänglig utan förhandsregistrering med koden 396098. Vi ber er i så fall ringa upp ett av följande nummer:

Danmark                                                    +45 35 15 80 48
Estland                                                       +372 674 3051
Finland                                                       +358 (0)9 7479 0360
Frankrike                                                    +33 (0)1 76 77 22 73
Tyskland                                                     +49 (0)69 2222 13426
Italien                                                          +39 06 8750 0722
Norge                                                          +47 2350 0322
Singapore                                                   +65 6320 9041
Sverige                                                       +46 (0)8 5033 6573
Storbritannien                                             +44 (0)330 336 9104
Förenta staterna                                         +1 323-794-2095

Vänligen notera att deltagaren samtycker genom att ringa in till konferensen till att personlig information såsom namn och bolagets namn samlas.

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *