Neptunia Invest AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

| 14 juni, 2021 | 0 kommentarer

Neptunia Invest AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 8 juli 2020 seniora säkerställda obligationer om 300 000 000 SEK (”Obligationerna”) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 7,75 procent per år och har slutligt förfall 8 juli 2024.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.neptuniainvest.se) webbplatser.

Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den14 juni 2021 kl.15:00 CEST.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD,
Tel: +46 703 55 09
E-post: [email protected]

Lars Solin, CFO
Tel: +46 733 86 15 20
E-post: [email protected]

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Bolite. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *