Tanalys

Nexam Chemical har erhållit en order från en befintlig kund till ett värde av 8 miljoner kronor avseende NEXIMID®

Företaget beläget i USA har under en längre tid köpt Neximid® från Nexam. Nu har de lagt en större avropsorder för 2023. Neximid® kan användas för att tillverka polyimidharts, som bland annat är en komponent i temperaturtåliga kompositer. Kompositer innehållande NEXIMID® används i miljöer där omfattande påfrestningar och höga temperaturer ställer extrema krav på materialet. Applikationsområden är främst inom avancerat flyg, rymd och andra områden där kraven på materialen är de högsta tänkbara.

”Ordern visar på att detta område fortfarande är högaktuellt för oss. Detta område var grunden för Nexams teknologi och är fortfarande en viktig del. Det visar på den tekniska potential som finns i Nexam. Vi är en spelare i de allra mest avancerade material som finns inom polymerområdet. Företaget var en av Nexams första kunder. Detta är den största order vi hittills fått från dem. Att de fortfarande beställer och successivt har ökat volymen är mycket glädjande.” säger Johan Arvidsson, VD i Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Exit mobile version