Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

| 14 juli, 2022 | 0 kommentarer

Turbulent kvartal med flera ljuspunkter

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  • Omsättningen sjönk med 7% i kvartalet, Performance Masterbatch +23% och Performance Chemical, -32%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  • Rekryterade Borys Schaffran, med utgångspunkt i USA, som ansvarig för försäljningsutveckling i Nordamerika.
  • Första delen av innovationscentret i Lomma färdigställd och i drift efter sommaren.

Finansiellt för första kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 417 (59 664).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till -930 (1 957) kSEK. Kvartalet tyngdes av konsultkostnader för översyn av strategiska samarbeten och rekryteringskostnader med belopp motsvarande ca 0,8 mSEK
  • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 51 413 (63 601) kSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet förbättrades till -2 841 (-7 471) kSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,02) SEK..

Lomma 14 juli 2022

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för kvartal 2 2022 den 14 juli 2022 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/43341

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5051 6386

UK:  +44 20 319 84884

US: +1 412 317 6300

Pinkod; 3446552#

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, [email protected]

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, [email protected]

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på [email protected] samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.