Tanalys

Nordic LEVEL Groups förvärv av Corepart överträffar förväntningarna

Nordic LEVEL Group meddelade i maj 2022, förvärvet av säkerhetsföretaget Corepart AB. De högt ställda förväntningarna i samband med förvärvet har överträffats avseende samarbete, integration och förväntad tillväxt. Corepart har snabbt blivit en naturlig del av Nordic LEVEL Group, och visar samtidigt en mycket stark ekonomisk tillväxt.

Corepart uppvisar en ökad tillväxt motsvarande 67 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period. Under perioden september – oktober, har bolaget tagit in 32 enskilda affärer till ett värde av motsvarande 25 MESK. Den kraftiga tillväxten visar att marknaden nu är mogen för Coreparts säkerhetslösningar, med fokus på Security-as-a-Service. 

”Sedan vi inledde det nya året i maj månad, har vi haft en stor efterfrågan på våra säkerhetslösningar och jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Utvecklingen är fortsatt positiv både vad gäller orderingång och de alltmer uppenbara synergier som finns mellan bolagen i koncernen. Vi ser mycket positiva effekter och arbetar nu aktivt vidare med att integrera och dra fördelar av den spetskompetens och bredd som finns i koncernen”, säger Jalal Anabtawi, VD på Corepart

Nordic LEVEL Group är mycket nöjda med Coreparts utveckling och kan, efter det halvår som passerat sedan förvärvet, konstatera att samarbete och ekonomisk tillväxt överträffar de högt ställda förväntningarna. Corepart blir även, med bolagets fokus på Security-as-a-Service, en viktig komponent i Nordic LEVEL Groups expansion utomlands. Koncernens skalbara affärsmodell och kunniga team, ger Corepart utökad kraft, kompetens, geografisk spridning samt tillgång till kompetenser i Nordic LEVEL Groups övriga verksamheter. 

”Vi har lyckats förena våra verksamheter på ett fantastiskt bra sätt. I Corepart har vi funnit ett bolag som delar vår syn på branschen, som har samma driv och som från start har en liknande kultur. Redan före förvärvet hade vi förmånen att göra gemensamma affärer vilket gav tydligt positiva signaler. Sammantaget har detta medfört att vi effektivt, direkt ur startblocken, har kunnat dra fördel av varandras kompetenser. Corepart, med fokus på Security-as-a-Service, har en snabbt skalbar affärsmodell som fungerar perfekt med den affärsmix koncernen nu kan bundla in för att stötta våra kunder och täcka marknadens ökade behov på bästa sätt. Modern teknik spelar samtidigt en mycket viktig roll i vårt värdeskapande och är kärnan i den service och verksamhet vi tillhandahåller våra kunder”, säger Jesper Arkinger, CCO på Nordic LEVEL Group

För ytterligare information kontakta:

Jesper Arkinger, CCO, Nordic LEVEL Group

jesper.arkinger@nordiclevelgroup.com

Jalal Anabtawi, VD, Corepart

jalal.anabtawi@corepart.se

KORT OM LEVEL
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com. Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

KORT OM COREPART
Corepart är framtidens säkerhetsbolag och en ledande svensk tjänstebaserad säkerhetsleverantör. Coreparts fokus ligger på att leverera framtidssäkra tjänster. Varje dag arbetar Corepart för att göra Sveriges arbetsplatser tryggare och mer effektiva genom intelligenta säkerhetslösningar. Bolaget hjälper sina kunder med allt ifrån trygghet i form av kameraövervakning, larm, brandskydd och passersystem – till integration med övriga system så att kunden har en samlad leverantör för samtliga uppkopplade system. 

Taggar:

Exit mobile version