Tanalys

Nordic Paper ingår avtal om att sälja minoritetspost i Åmotfors Energi AB

Nordic Paper har idag ingått ett bindande avtal om att sälja sin minoritetspost om 37,6% av aktierna i Åmotfors Energi AB till energiinfrastrukturbolaget Nevel AB. Till följd av transaktionen kommer Nordic Paper att redovisa en realisationsvinst och en positiv kassaflödeseffekt, båda om cirka MSEK 40, under årets fjärde kvartal. Nevel AB förvärvar samtidigt samtliga aktier från övriga ägare vilket innebär att Åmotfors Energi AB kommer bli helägt av Nevel AB. I samband med transaktionen har Nordic Paper och Åmotfors Energi AB även ingått ett nytt långsiktigt leveransavtal för ånga, varmvatten och en andel av den el som behövs för produktionen av kraftpapper vid Nordic Papers anläggning i Åmotfors.

Vid sin anläggning i Åmotfors tillverkar Nordic Paper högt specialiserade kraftpapper för användning inom en rad olika områden, framför allt i industriella applikationer med höga krav på papprets prestanda. I en intilliggande anläggning driver Åmotfors Energi AB en förbränningsanläggning som levererar ånga, varmvatten och el till papperstillverkningen och till andra externa kunder. Nordic Paper har varit minoritetsägare i Åmotfors Energi AB sedan bolaget bildades år 2008.

Nevel AB är ett energiinfrastrukturbolag som erbjuder industriella och kommunala lösningar i Sverige, Finland och Estland. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring MEUR 100 och har 150 medarbetare.

– Vi är glada över att ha träffat denna överenskommelse med Nevel. Med deras breda erfarenhet från att driva energianläggningar är de en perfekt partner för att fortsätta vidareutveckla samarbetet mellan Åmotfors Energi AB och Nordic Paper. Med ett nytt leveransavtal säkerställer vi att energitillförsel till vår kraftpappersproduktion i Åmotfors sker till långsiktigt stabila villkor samtidigt som vi kan arbeta tillsammans för en minskad klimatpåverkan, säger Anita Sjölander, vd för Nordic Paper.

– Denna transaktion passar vår strategi att utveckla hållbara lösningar för energi och infrastruktur för industri och fastigheter. Vi ser mycket fram emot att på detta sätt bli en långsiktig partner till Nordic Paper, säger Thomas Luther, vd för Nevel.

Realisationsvinsten om cirka MSEK 40 kommer redovisas i räkenskaperna för det fjärde kvartalet som resultat från andelar i intresseföretag.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations
Tel: 0730 573801
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl. 18.45 CET.

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Exit mobile version