Tanalys

Nowonomics ABs kvartalsrapport Q3 2022

Årets tredje kvartal bjöd på en rejäl omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen var hela 283 % i ökad nettoomsättning. I övrigt präglades årets tredje kvartal av ett större fokus som visat sig bära frukt i slutet av perioden och som gett positiva tecken in på årets avslutande del. Bolaget ser en kraftigt ökad aktivitet genom bland annat 240 % fler spartransaktioner jämfört med Q3 2021. 

– Det senaste året har bjudit på allt annat än ”perfekta förhållanden” för ett bolag som vill hjälpa svenskarna att spara långsiktigt mot sin framtida pension. Elkris, bränslepriser som rusar, räntehöjningar och kraftig inflation. Allt är saker som i teorin skulle få svenskarna att prioritera sin vardagsekonomi framför sin framtida dito. Men, trots allt detta så är det med en stor stolthet som jag kan presentera Nowos siffror. Vår nettoomsättning har ökat från 1,5 MSEK till 6,3 MSEK och om vi tittar på årets första 9 månader mot motsvarande tid 2021, en ökning med drygt 300 %. 

Kanske en ännu viktigare temperaturmätare på att vår tjänst är relevant är det faktum att antalet initierade spartransaktioner har ökat med 240 % under perioden. Ett direkt resultat av detta är också att den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 miljoner jämfört med ca 609 miljoner 2021 vilket visar att vi verkligen har fått upp farten! Säger Rutger Selin, VD på Nowo.

PERIODEN I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 09:05 CEST.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Taggar:

Exit mobile version