Tanalys

OKQ8:s elhandelskunder flyttar till Skellefteå Kraft

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag och har varit verksamma inom elhandel i över tio år. Från och med december överlåter OKQ8 sina elhandelskunder till Skellefteå Kraft, varav merparten är privatkunder. Det gör att Skellefteå Kraft fortsätter växa inom elhandel.

OKQ8 överlåter sina elhandelskunder till Skellefteå Kraft. Foto: Skellefteå Kraft

– Vi välkomnar alla nya elhandelskunder till Skellefteå Kraft och vi ska göra vårt yttersta för att de ska trivas med oss som leverantör. Det känns bra att våra nya kunder precis som tidigare köper 100 % förnybar energi, säger Lars Lundmark, affärsstrateg, Skellefteå Kraft.

OKQ8 och Skellefteå Kraft har gemensamt informerat kunderna om att de får en ny leverantör. Kunderna flyttar från OKQ8 till Skellefteå Kraft den 1 december 2023.

– OKQ8 och Skellefteå Kraft har sedan flera år ett nära samarbete där vi bygger Sveriges största nätverk med supersnabbladdare på våra stationer. Att vi nu överlåter våra elhandelskunder till Skellefteå Kraft är därför ett naturligt steg i syfte att stärka erbjudandet till våra OK-medlemmar och kunder, säger Helen Axelsson, Director B2B Sales, OKQ8.

– Vår långsiktiga strategi är att växa med fler kunder inom elhandel. Då kan vi fortsätta påverka branschen i en positiv riktning och vara en tydlig röst för omställningen till ett förnybart energisystem, säger Lars Lundmark, Skellefteå Kraft.

– Vi känner oss trygga med att våra elkunder kommer att bli väl omhändertagna av Skellefteå Kraft som leverantör och att de och våra OK-medlemmar får ett ännu bättre erbjudande med 100 % förnybar el, säger Helen Axelsson, Director B2B Sales, OKQ8.

För ytterligare information:
Lars Lundmark, affärsstrateg, Skellefteå Kraft
070-337 25 05
lars.lundmark@skekraft.se

Helen Axelsson, Director B2B Sales, OKQ8
077-009 15 83

helen.axelsson@okq8.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Exit mobile version