Omräknade siffror enligt den nya organisationen

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Som en följd av den nya organisationen som trädde i kraft den 1 oktober 2021 justerar Addtech rapporteringen för affärsområdena. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiell rapportering, presenteras omräknade siffror för samtliga kvartal verksamhetsåren 2019/2020 och 2020/2021 samt de två första kvartalen 2021/2022.

För att på bästa sätt tillvarata framtida tillväxtmöjligheter har Addtech sedan 1 oktober en ny vässad organisation bestående av fem affärsområden med tydliga nischstrategier. Genom att anpassa verksamheten och ytterligare stärka nätverket mellan bolagen kan de nya affärsområdena på ett effektivare sätt fånga den framtida tillväxtpotentialen, såväl organiskt som via förvärv.

Omräknade siffror enligt den nya organisationen för de senaste tio kvartalen finns tillgängliga på Addtechs hemsida samt som bilaga till detta pressmeddelande. Första delårsrapporten enligt den nya strukturen blir för tredje kvartalet som publiceras den 8 februari 2022.

Läs mer om våra affärsområden och deras fokus på vår hemsida.

Stockholm den 20 december 2021
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i drygt 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addtech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2021 kl. 10.30 (CET).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.