Øresundsbrons solcellspark dubbleras – ger grönare drift av bron

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

Solcellsanläggningen vid Øresundsbrons betalstation blir dubbelt så stor. Varje år väntas den utbyggda solcellsanläggningen leverera uppemot 10 procent av förbindelsens totala elförbrukning.
– Lagom till sommarens soliga dagar sätter vi gång den nya anläggningen och gör driften av bron ännu grönare, säger Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbron. 

Vid tågspåren mellan vägbanorna, i båda riktningarna av betalstationen, monteras nu ytterligare 1500 m2 solcellspaneler. Därmed utökas den befintliga solcellsanläggningen från sommaren 2018 till 3000 m2. Utbyggnaden görs på en vall i direkt anslutning till nuvarande solcellspaneler.

Sedan den 2 maj 2018 har 894 MWh solenergi producerats, vilket motsvarar uppvärmning av 100 villor med värmepump. Med dubbelt så många solcellspaneler väntas anläggningen nu leverera cirka 500.000 kWh per år, vilket alltså motsvarar cirka 10 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen.

– År för år minskar vi förbindelsens energiförbrukning, och sedan brons första helår 2001 har det mer än halverats. Med en större andel egenproducerad solel tar vi ytterligare ett steg för en klimatneutral drift 2030, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid bron. 

Øresundsbro Konsortiets beslut att producera mer solel har möjliggjorts genom samarbete med Svedab, som både äger marken vid brofästet och hälften av konsortiet. Svedab har även varit med och finansierat solcellsutbyggnanden.

– Med en dygnsöppen förbindelse kommer vår egenproducerade solel alltid till användning, så vi behöver inte lagra något överskott utan kan alltid använda det för ljuset i tunneln eller hålla drift- och trafiksystem igång, säger Christian Tolstrup.
– Vi kommer nu att undersöka andra områden på förbindelsen, där solcellspaneler skulle kunna etableras på sikt, säger han.

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller [email protected] för mer information.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *