Tanalys

Pär Vennerström affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling

Pär Vennerström, affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm sedan 2014, är från och med den 1 juni 2024 affärsenhetschef även för JM Fastighetsutveckling. Detta som en följd av att Mikael Åslund, tidigare affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling, tillträder som vd och koncernchef för JM.

Affärsenhet Fastighetsutveckling är JMs enhet för utveckling av hyresrättsbostäder, vård- och omsorgsboende, kommersiella lokaler samt förvaltningsverksamheten JM@home. Pär Vennerström har lång erfarenhet av JM och arbete i JMs koncernledning, och har dessutom tidigare innehaft rollen som chef för affärsenhet Fastighetsutveckling. De båda affärsenheterna har därtill ett naturligt nära samarbete genom det geografiska fokuset på Stockholmsområdet. Förändringen innebär även att antalet medlemmar i koncernledningen reduceras från 11 till 10 personer.

 

– Jag är glad å bolagets vägnar att Pär axlar ansvaret för JMs affärsenhet Fastighetsutveckling. Hans omfattande erfarenhet av JM och vår affär innebär värdefull kontinuitet för verksamheten framåt. En koncernledning med färre deltagare, men med fortsatt intakt kompetens, är också ett steg i riktning mot ett effektivare ledningsarbete, säger vd och koncernchef Mikael Åslund.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Åslund, vd och koncernchef, 08-782 87 00
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef
, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 100 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Exit mobile version