Tanalys

Paulina Brandberg leder samtal om pojkars och mäns utsatthet för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Måndagen den 13 november bjuder jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in civilsamhället till ett rundabordssamtal om mansnormer och pojkars och mäns utsatthet för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ta del av tankar, kunskap och erfarenheter inför framtagandet av det nya åtgärdsprogrammet för förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Under året har regeringen träffat företrädare för en rad olika civilsamhällesorganisationer för att höra vilka åtgärder de vill se inom ramen för det kommande åtgärdsprogrammet. Den 13 november är det dags att ta del av civilsamhällets inspel gällande mansnormer och pojkars och mäns utsatthet för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samtalet kommer att ledas av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Media som vill få en kommentar efter rundabordssamtalet kan kontakta pressekreterare Anton Johansson, se kontaktuppgifter nedan.

Fakta: Nytt åtgärdsprogram mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck

För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck avser regeringen att ta fram ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla 2024–2026. Programmet ska även fortsättningsvis omfatta hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Länk: Regeringskansliets bildbank, pressbild på Paulina Brandberg

Kontakt
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Exit mobile version