Tanalys

Peptonic Medicals pågående ansökningar för intimtvätt och för behandling av svampinfektion har fått positiva utlåtanden från den internationella granskningen

Peptonic Medical har tidigare meddelat att man sökt patent för intimtvätten och för behandling av svampinfektion, vilka har åtföljts av s k PCT ansökningar (Patent Cooperation Treaty). Båda ansökningarna har nu granskats av den internationella granskningsmyndigheten, utfallen är att de rekommenderar att patent beviljas, då patentansökningarna uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Nu återstår att lämna in ansökningar på nationell nivå och där få ansökningarna beviljade.

 

          ”Vi är väldigt glada över dessa nyheter, att vi har kommit ett steg närmare ett godkännande av patentskyddet för vår intimtvätt och för behandling/förebyggande av svampinfektioner. PCT (Patent Cooperation Treaty) är ett internationellt patentsystem som gör det möjligt för företag att söka patentskydd internationellt för deras innovationer i cirka 150 länder. Inom ramen för PCT görs en preliminär bedömning av patenterbarheten innan ansökan går vidare till den nationella fasen där nationella patentansökningar lämnas in. Konkret innebär detta alltså att man har en ganska god uppfattning om möjligheterna att få patentskydd av en innovation redan innan man lämnar in de nationella patentansökningarna”, säger Erik Sundquist, VD, Peptonic Medical AB.

 

Nästa steg för Peptonic Medical blir att bestämma i vilka länder som patenten skall sökas, vilket kommer att ske i närtid.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-04 09:19 CET.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.

Exit mobile version