Platzers försäljning av bostadsbyggrätt till JM i Gamlestadens Fabriker är klar

| 5 juli, 2022 | 0 kommentarer

Platzers försäljning av en bostadsbyggrätt till JM i Gamlestadens Fabriker är nu genomförd. Affären pressmeddelades hösten 2015 och omfattar 5000 kvm markareal med möjlig byggrätt på 26 300 kvm. Fastigheten säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 158 mkr. Gamlestadens Fabriker är idag ett entreprenörstätt område med en tydlig inriktning mot återbruk, hållbara affärsmodeller och food tech. Här planerar Platzer för cirka 75 000 kvm i form av nya kontorsytor samt livsmedelsbutik, parkeringshus och restauranger.

Visionsbild ver Gamlestadens Fabriker nr de planerade byggnaderna r klara Nytillskotten frn vnster ritade av Kub arkitekter Radar arkitektur och Ersus arkitekter Bakom dem syns byggnaden ritad av Bornstein Lyckefors arkitekter

Affären mellan Platzer och JM slutförs efter att detaljplan samt lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. Försäljningen består av den nybildade fastigheten Olskroken 18:8. Baserat på den lagakraftvunna detaljplanen bedömer JM att kunna utveckla cirka 330 bostäder. Förväntad produktionsstart av den första etappen är under 2023. Affären har genomförts till ett överenskommet fastighetsvärde om 158 mkr.

Vi ser fram emot att bidra i utvecklingen av Gamlestadens fabriker och Gamlestaden som helhet. Det är en intressant stadsdel med en rik historia och en spännande framtid. Med sitt läge nära centrala Göteborg och som porten mot nordöstra Göteborg, de goda kommunikationerna och en blandning av gammalt och nytt finns här alla möjligheter att utveckla attraktiva bostäder, säger Henrik Orrsjö, regionchef väst inom JM Bostad Riks.

Vi är väldigt glada att vi nu tillsammans med JM tar nästa steg i utvecklingen av Gamlestadens Fabriker. Här vill vi skapa en urban och levande stadsdel, som tar vara på det industrihistoriska arvet. Vi är just nu inne i en intensiv fas, med utveckling av våra byggrätter samt uthyrningsarbete, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Platzer är aktiva i utvecklingen av Gamlestaden och äger ett flertal större fastigheter och projekt i stadsdelen. Hösten 2018 stod fastigheten Gamlestads torg klar, vilken har blivit en profilbyggnad för stadsdelen. Näst på tur är Gamlestadens Fabriker – Göteborgs industriella vagga varifrån både SKF och Volvo har sitt ursprung. Detaljplanen vann laga kraft våren 2021. Gamlestadens Fabriker är redan idag ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Det har också fått en tydlig inriktning mot återbruk, hållbarhet och food tech. Här planerar Platzer för cirka 70 000-76 000 kvm nya kontorsytor samt livsmedelsbutik, parkeringshus och restauranger.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Marie Teike, affärsutvecklare, Platzer, tel: 0761-34 13 81

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet till ett värde om 26 mdkr. Platzeraktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.