Premium Snacks Nordic AB (publ): Ledande befattningshavare i Premium Snacks Nordic AB förvärvar teckningsoptioner

| 12 juli, 2022 | 0 kommentarer

VD och finanschef i Premium Snacks Nordic AB (”Bolaget”) förvärvar 350 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2022/25.

På årsstämman den 8 juni 2022 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Exotic Snacks AB för vidareöverlåtelse till marknadsvärde till ledande befattningshavare inom Bolaget. Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bolaget vid ett tillfälle under två olika tidsperioder, antingen under en period om 14 dagar från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, eller under en period om 14 dagar från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2025. Teckningskursen per aktie är 10,75 kronor.

Överlåtelse av 350 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagarna i incitamentsprogrammet.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, styrelseordförande
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)70 6824666

Henrik Strinning, VD
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)705 495 978

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Premium Snacks Nordic AB  innehar Eric Penser, som nås på [email protected]  
respektive 08-463 83 00,  uppdraget som Certified Adviser.”

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.