Tanalys

Pressfrihetens dag 30 år!

SAVE THE DATE

3 Maj 2023

KL 14.30-17.00 Stadsgårdstreminalen, Slussen i Stockholm

Inbjudan med fullständigt program kommer i april
Evenemanget arrangeras av Fojo,
Reportrar utan  gränser, Tidningsutgivarna, Svenska Unescorådet, Utgivarna,
Svenska Journalistförbundet, Publicistklubben
och Sveriges Tidskrifter

Exit mobile version