Tanalys

Pressinbjudan: Hur könsbalanserad är svensk utbildning och arbetsmarknad?

I en ny rapport till ESO Fritt valt arbete? undersöker Karin Halldén och Anders Stenberg hur könssegregeringen i utbildning och arbete har förändrats under det senaste halvseklet. Författarna belyser utvecklingen inom olika utbildningsinriktningar på gymnasiet och i högskolan, samt inom olika yrken.

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer från forskare och experter samt en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

Vid seminariet medverkar:

Anders Stenberg, rapportförfattare

Bodil Umegård, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR

Charlotta Stern, professor i sociologi, Stockholms universitet och vd Ratio

Karin Halldén, rapportförfattare

Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Peter Vikström, avd.chef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten

Ingrid Petersson, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Tid:     Tisdag 30 maj, kl. 10.15–12.00 (kaffe från 10.00).

Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm.

Anmälan senast den 29 maj till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Välkommen!

Kontakt: Lena Unemo, kanslichef ESO, tel. 08–405 82 80.

Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som publiceras.
 

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik Carlsson, Gissur Erlingsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Lena Sellgren och Robert Östling.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

Exit mobile version